@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Danıştay "Hafriyatçılara Dökemezsin" Dedi
Türkiye'nin akciğerleri hafriyatlardan kurtuluyor. Danıştay, belediyelerin yan kuruluşları aracılığı ile üçüncü şahısların orman alanlarına inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları dökmelerine izin veren yönetmelik hükmünü 2. kez iptal etti.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın başta İstanbul olmak üzere ülke çapında yılda 300 milyon dolarlık pastaya sahip hafriyat ısrarı “rant” iddialarına yol açtı.
ORMAN BAKANLIĞI İTİRAZ ETTİ
Skandalı yargıya taşıyan Türkiye Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın, “Danıştay 8. Dairesi'nin oy birliğiyle verdiği yürütmenin durdurulması kararı ile, ormanları tahrip eden rant kapısı kapatılmış oldu” dedi.
Bakanlık, ilk olarak 18 Nisan 2014'te Orman Kanunu uygulama yönetmeliğini değiştirdi. Düzenleme ile hafriyat alanlarının işletmesinin belediyelerce üçüncü kişilere verilmesinin önü açıldı. Türkiye Orman Mühendisleri Odası, bu yönetmeliğin iptali için Danıştay 8. Dairesi'ne dava açtı. Daire, yürütmenin durdurulması isteminin kısmen kabulüne karar verdi. Orman Bakanlığı da karara itiraz etti.
Dava Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nda görüşüldü. Mühendisler Odası, madencilik faaliyetleri sonrasında idareye teslim edilen veya terk edilen doğal yapısı bozulmuş orman alanlarının hiçbir ekonomik değer ifade etmeyen inşaat, yıkıntı ve hafriyat atıklarıyla doldurulduğunu belirtti. İdari Dava Daireleri Kurulu 30 Eylül 2015'te, Orman Bakanlığı aleyhine karar vererek hafriyat alanlarının işletmesinin belediyelerce üçüncü kişilere verilmesi uygulamasını kaldırdı.
YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ
Orman Bakanlığı, Danıştay'ın iptal ettiği yönetmeliği 21 Ocak 2017'de ikinci kez değiştirdi. Yönetmeliğe bu kez ‘' Büyükşehir belediyesi, kendisine verilen toprak dolgu alanını kendi sorumluluğu devam etmek şartıyla işlettirebilir” düzenlemesi yapıldı. Orman Mühendisleri Odası, bu değişiklik için de dava açtı. Danıştay, yine aynı kararı verdi ve düzenlemenin yürürlüğünü durdurdu. Böylece orman alanlarının toprak dökümüne ilişkin rant kapısı ikinci kez kapatıldı.
KİMLER ZENGİN OLDU?
MHP Adana Milletvekili Seyfettin Yılmaz, Danıştay'ın aynı konuda verdiği ikinci karar ile ranta dur dediğini söyledi. Yılmaz, ‘'Orman Bakanlığı'nın mahkeme kararı ile iptal edilen yönetmelik hükmünü yeniden gündeme getirmesi iyi niyetle izah edilemez. Yıllarca bu rantı kim yedi, kimler zengin oldu? İstanbul Yarpuzlu'daki hafriyat işi kime verildi? AKP, bu yüksek ve tatlı rantı bırakmak istemiyor. Adeta ‘mahkeme öyle karar verse de ben yönetmeliği değiştirir rantı sürdürürüm' mantığında hareket ediyor” dedi.
Kamil Elibol/Sözcü
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.