@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve HaklarMaddi Hukuka Göre Başkasına Devri Mümkün Olmayan Mal ve Haklar

Borçlunun kural olarak her türlü mal ve hakkı haczedilebilir.

Ancak İcra ve İflas Kanununda düzenlenmemekle birlikte maddi hukuk kurallarına göre bir kısım mal ve hakların da haczi mümkün değildir.

Maddi hukuka göre başkasına devri yasak olan mal ve haklar haczedilemez. Buradaki devredilmezlik kuralının kanundan kaynaklanması gerekir. Tarafların aralarında yaptıkları sözleşme ile malın devrini yasaklamaları hacze engel olmaz.

Yasadan kaynaklanan devir yasağı nedeniyle başkalarına devredilemeyecekleri için haczedilemeyecek mal ve haklar şunlardır:


Ana babanın çocuğun malları üzerindeki kullanma hakkı (MK. m.354)

Münhasıran şahsa bağlı haklar  (MK. m.23)

Şahsa bağlı ve zata mahsus intifa hakları  (MK. m.806)

Aile yurdu ve eklentileri (MK. m.391/I) 76

Yasadan doğan şufa hakkı (MK. m.732)

Ölünceye kadar bakılma alacaklısının hakkı (BK. m519)

Diğer irtifak hakları (MK. m.838/II)

Manevî tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez ve dolayısıyla haczedilemez. (MK. m.25/IV)

Oturma hakkı (MK. m.823), gibi.


Kaynak : Adalet Bakanlığı -http://www.pgm.adalet.gov.tr/duyuru/2012/aralik/1.pdf - 13.09.2017 - @erolkaranet
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.