erolkara.netHaciz ihbarnamesi; İİK.89 da düzenlenen, üçüncü kişilerde hak ve alacağı olan borçluların bu alacaklarının haciz altına alınması için yapılan işlemdir.89.maddenin 1.2.3. fıkraları bu konuda çok açıktır.

Şöyle ki 3.haciz ihbarnamesine de itiraz edilmediği durumda üçüncü kişi açısından haciz o dosya için kesinleşmiş olur ve alacaklıya haciz isteme yetkisi tanınır.

Birinci haciz ihbarnamesi, İkinci ve üçüncü haciz ihbarnameleri de usulüne uygun olarak tebliğ edilmişse ve üçüncü şahıs herhangi bir şekilde ne itiraz ne de ödeme yapmamışsa bu durumda yapılacak olan haciz işlemlerine başlamaktır.
Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski