@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Savunma Hakkında Tercih Olur mu?
Aşağıdaki "Savunma hakkında tercih olur mu?" konulu polemik yazısının her zaman lazım olabilecek durumlara örnek olması amacıyla güncelliğini koruduğunu düşündüğümüzden yayınlıyoruz

****

Çocuk katilini hiçbir avukat savunmak istemeyince baro çevrelerinde tartışma başladı
Adana'da kaybolduktan 38 saat sonra cansız bulunan 6 yaşındaki Gizem'in katil zanlısı Süleyman Akdeniz'i Adana Barosu'ndan 41 avukat savunmak istemedi. Bunun üzerine cumhuriyet başsavcılığı, baro başkanlığına yazı yazarak bir avukat görevlendirilmesini istedi. Baro yönetimi de bir avukatı görevlendirdi. Bu konu avukatlar arasında tartışma yarattı.

'Avukatın önyargısını işine katmaya yetkisi yoktur'
Avukat Ömer KAVİLİ:
AVUKATLIK özel bir meslektir ve avukat olabilmek için avukatlık üst kimliğine ait değerlere sahip olmakla birlikte koruyabilmek de zorunludur. Avukat müvekkiliyle özdeşleştirilemez ama avukat da müvekkilinin iddianamedeki fiil ile bağlantısının var olup olmama veya var ise bağlantıdaki hukuka uygunluk nedenlerini ortaya çıkarma ödevi altında olan kimsedir. Güncel olayda, örneğin tüm evlerde genel arama kararı var ise buradaki arama kararının hukuka aykırılığını hangi avukat söylemekten geri kalabilir. Avukat da insandır ama avukat olmak isteyen avukatlık meslek ilkeleri üst kimlik değerleri konusunda eğitilmiş, staj sürecinden başarıyla geçmiş olduğu varsayılan kimsedir. Öyleyse ruhsat alabilmiş herkes "avukatlık meslek ilkelerini öğrenmiş ve standart olarak içselleştirmiş" demektir. Öyleyse avukat, yargılama ilkelerine en başta öncelikle bilen ve uyan kimse olmak zorundadır, avukatın önyargısını işine katmaya ve bu önyargıyı dışa yansıtmaya hakkı ve yetkisi yoktur tam tersine önyargısının yerine hukuk ilkelerini uygulama ödevi vardır.

'Baro başkanının görevlendirmesiyle zorunludur'
Adana Baro Başkan Yardımcısı ve CMK Koordinatörü Avukat Murat LOĞOĞLU:
CMK 150. maddesine göre, gelen müdafi taleplerine (emniyet, jandarma, savcılık, mahkemeler) barolar tarafından müdafi tayini yapılmaktadır. Bu tayin, CMK listesinde olan avukatlar arasında yapılmaktadır. CMK ve buna bağlı olarak çıkarılan Türkiye Barolar Birliği yönetmenliğinde görevi kabul etme zorunluluğundan bahsedilmemektedir. Sadece Avukatlık Yasası'na göre avukatların kendisine teklif edilen işi sebep göstermeksizin reddetme hakkı vardır. CMK sisteminden atama yapılacak avukatın Adana Barosu CMK iç yönetmeliğine göre görevi kabul zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu zorunluluk mesleki mazeretler ve çeşitli sebepler olabilir. Yalnız, 2 avukat tarafından reddedilmesi halinde, baro başkanından avukat istenebilir. Burada tayin olunan avukat işi takip etmek zorundadır.

'Bu da görev, yapılması gerekiyor'
Adana Barosu tarafından Gizem'i öldüren katil zanlısını savunması için görevlendirilen Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Faruk ULAŞ:
TÜRKİYE'nin her tarafından telefonlar geliyor. ‘Olayın ne olduğunu ve sanığın ruh halini' soruyorlar. ‘Allah size sabır versin. Kolay gelsin' diyorlar. Görev, bunun da yapılması gerekiyor. Savunmanın, yargılamanın kesilmemesi gerekiyor. Hakim de belki içinden tasvip etmiyor ama yapılması gerekiyor. İstemese de herkes görevini yerine getirmek zorunda. Yoksa müdafi olmazsa savcılık soruşturma, mahkemeler de kovuşturma yapamaz. Avukat arkadaşlarımız görevi kabul etmedikleri için devam etmek zorunda değiller. ‘Ücreti almam, o sorguya, savunma katılmam' diyebilme, söyleme hakkı var. CMK 150. madde çerçevesinde müdafi bulunması zorunlu. Bu gibi durumlarda, baro başkanı resmi yazısıyla bir avukat görevlendirirse o avukat göreve gitmek zorunda. Olağanüstü mazeretler (hastalık, şehir dışında vb.) hariç. Eğer hiçbir avukat yoksa baro başkanı bizzat kendisinin katılması gerekir. Bu tip görevlerde yönetim kurulundaki bir arkadaşımız görevlendiriliyor.

'Avukatın tercih hakkı olmalı'
İnsan Hakları Savunucusu Av. Eren KESKİN
KENDİ açımdan avukatın bir tercihi kesinlikle olmalı. Herkesin savunma hakkı tabii ki vardır ama ben şahsen bir tecavüzcünün, bir ırkçının avukatlığını yapmam. Bana da o tür çok davalar geldi ama almadım. Benim için tercih hakkı vardır. Buna inanıyorum. Evet klasik mesleki açıdan bakarsanız herkesin savunma hakkı vardır ama bazı avukatlar için de avukatlık bir yaşam biçimidir ve yaşam biçimi olduğu için de kişisel tercih vardır. Bunu da insan hakları anlayışı benimser. Ben şahsen girmem böyle bir davaya. Doktor reddedemez ama avukatın reddetme hakkı vardır.

'Avukatın işi reddetme hakkı vardı'
Av. Ergin Cinmen
Avukatlık kanunun da bunu düzenliyor. Ancak mecburi müdafilik kuruma da vardır hukukumuzda. Yani bu kişiye mutlaka bir avukatın tayin edilmesi gerekiyor. Baronun bir avukata bu işin takibi için görev vermesi şarttır. Bu ikili bir durum ve o avukatın da bu görevi reddetmesi mümkün değildir. Avukatın kişisel olarak işi reddetme hakkı vardır. Mesela bir hekimin yoktur. Hekim o kişiye mutlaka acil durumda tıbbi müdahalede bulunması gerekir. Aksi taktirde mesleki bir ihraç söz konusu olabilir. Avukatlıkta bu söz konusu değildir. Avukatın işi reddetme hakkı vardır ama baro tayin ettiğinde o davaya bakmaya mecburdur.

'Vicdanı kanaatlele kabul etmeme hakkı olmalı'
Avukat Şükran SEZER GÜVEN:
SAVUNMA hakkı evrensel bir hak olmakla birlikte avukatların şahsi ve vicdani kanaatleri doğrultusunda bir işi kabul etmeme özgürlük ve hakkına sahip oldukları düşüncesindeyim. Ancak Türkiye'deki ceza yargılaması sisteminde CMK 150/4 gereği 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda sanığın ifadesi alınırken avukat bulundurulması zorunludur. Barolar tarafından görevlendirilen bu avukatlar, Avukatlık Manunu madde 41/2'ye göre kaçınılmaz bir sebep ve haklı bir özrü olmadıkça görevi yerine getirmekten çekinemez. Aksi halde disiplin cezası veya görevi ihmalden dolayı cezai sorumlulukları doğabilir.

Ümran AVCI - Neşet KARADAĞ / AHT - http://www.haberturk.com/polemik/

16.08.2017 - @erolkaranet
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam