@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İstanbul'un Tılsımları
İSTANBUL 'UN TILSIMLARI

ASLINDA KENDİSİ BİR TILSIM OLAN İSTANBUL VE TILSIMLARI

ÇEMBERLİTAŞ NEDEN DİKİLMİŞTİ ?
DİKİLİTAŞ'IN SIRRI NE İDİ ?
SULTANAHMET'TE NELER OLUYOR ?
ARKADYUS SÜTÜNU NEYİ TEMSİL EDİYORDU ?
KIZTAŞI 'NIN HİKAYESİNİ BİLİYOR MUSUNUZ ?
TEKFUR SARAYINDAKİ SÜTUN NEYİ RİVAYET EDİYORDU ?
BEYAZIT HAMAMI YAKININDA BULUNAN SÜTÜN NEDEN DİKİLMİŞTİ ?
KARA SİNEKLERİN GİRMESİ NASIL ÖNLENİRDİ ?
YA SİVRİSİNEKLERDEN NASIL KURTULURLARDI ?
BARIŞMAK İSTEYENLERİN TILSIMLI HEYKELİ ?
BOŞANMAK İSTEYENLER NEREYE BAŞ VURURDU ?
ESKİ İSTANBUL'A LEYLEKLER NEDEN GİRMEZDİ ?
HOROZLARI UYANDIRAN SIR NE İDİ ?
KURTLAR ŞEHRE GİREMEZDİ !
BURMALI SÜTUNU MERAK EDİYOR MUSUNUZ ?
ZEYREKTEKİ MAĞARANIN HİKAYESİ NE İDİ ?
TILSIMLAR YATAĞI SULTANAHMET ...!
YA AYASOFYADAKİ TILSIMLAR ?
DENİZLERDE NELER OLUYOR ?
İSTANBUL'UN BALIĞI NEDEN ÇEŞİTLİ , LEZİZ , BOL ... tüm bu soruların cevabı aşağıdaki yazımızda

****

KARAYA AİT OLAN TILSIMLAR 17 TANEDİR .


1 . Avrat pazarındaki Arkadyüs sutunu. 395 - 408 yılları arasında İmparator bulunan Arkadyus tarafıdan babası Teodosyus namına dikilmiştir. Aslı 30 metre yükseklğinde olup üzerinde İmparatorun heykeli vardı. 740 yılındaki zelzelede yıkılmış ve altı metrelik kısmı kalmıştır. İşte zamanla vaktiyle bunun üzerinde bulunmuş olan heykelin yılda bir kez haykırdığı ve bunun üzerine ne kadar kuş varsa gelip üzerinde uçuştuğu , binlercesinin de yere düşerek ahali tarafından toplandığı efsanesi yayıldı.


2 . Bugün Çemberlitaş olarak adlandırılan sütun. Konstantinin Roma'dan getirip diktirdiği sütunun üzerinde evvelce beyaz mermerden bir sığırcık kuşu vardı. Bu kuş yılda bir kez kanatlarını çırpıp haykırınca yedi iklimin kuşları gagalarına ve pençelerine birer zeytin alıp İstanbul'a gelirler ve bunları sütunun yanında bulunan kubbenin üstündeki delikten içeriye atarlardı. İstanbul'un papazları da bunları yiyerek geçinirlerdi.

Kıztaşı
3 . Fatih 'teki Kıztaşı olarak adlandırılan Marsiyen sütunu ve üzerinde aynı adı taşıyan İmparatorun heykeli O zamanki insanlar bu sütunun civarından geçen kızların iffetli olup olmadığını haber verdiğine inanırlar , aynı zamanda şehri yılandan ve karıncadan koruduğu söylenirdi.

4 . Altı mermerdeki sütunlardan birisinin üzerinde bulunan tunçtan bir kara sinek heykeli . Bu kara sinek durmadan vızıldarve bu sayede şehre kara sinek girmezmiş

5 . Altı mermerde bulunan sütunlardan birinde bulunan bir sivrisinek resmi. Bunun da şehri sivrisinekten koruduğuna inanırlardı.

6 . Altı mermerdeki sütunların üzerinde bulunan bir taştan bir leylek heykeli de diğer bir tılsıma işaret ediyordu. Rüzgar estikçe bu leyleğin gagası takırdar ve şehrin içinde bulunan bütün leylekler ölürmüş. Bu yüzden leylekler şehrin dışında yaşarmış.

Altı mermer
7 . Altı mermerdeki sütunların üzerinde bulunan horoz resminin de dört saatte bir öterek şehrin horozlarını uyandırdığı söylenirdi.

8 . Altı mermerdeki sütunların birinin üzerinde bulunan kurt resminin , kurtların şehrin civarına sokulup sürülere saldırmalarına engel olduğuna inanılırdı.

9 . Altı mermerde bulunan birbirini kucaklamış bir delikanlı ve genç kız heykeli... Kavga eden karı kocadan birisinin bunları kucakladığı takdirde eşiyle barışacaklarına inanılırdı.

10 . Altı mermerde bulunan kurşundan yapılmış bir ihtiyar adamla çirkin koca karı heykeli diğer bir tılsımımız. Bu heykele geçinemeyip boşanmak isteyen karı kocadan birisi elini sürse eşinden hemen ayrılırmış

11 . Beyazıt hamamının yanında bulunan dört köşe bir sütun. Şehri vebadan koruduğu söylenirdi. Sözde İkinci Beyazıd hamamnını yaptırıken bu heykeli kırmış ve aynı zamanda Davutpaşa bahçesinde bulunan bir oğlu vebaya yakalanıp ölmüştü.
Tekfur sarayı
12 . Eğri kapı civarında Tekfur sarayında bulunan sütunun üzerindeki tunçtan ifrit heykeli... Bunun yılda bir kere ateş saçtığı ve herkesin bundan alıp evine götürdüğü , bu ateşin ise hayatta oldukça sönmediği rivayet olunurdu.

13 . Zeyrek 'te bir kilisenin altındaki mağaradaki tılsım. her yıl zemheri geceleri bu mağaradan çıkan kara koncologlar arabalara binerek şehir dolaşırlar ve sabahleyin yine mağaraya girip kaybolurlarmış.

Ayasofya
14 . Ayasofya ' ın kuzeyinde bulunan beyaz mermerden dört sütun diğer bir tılsıma sahip olan yerdir. Bunlar , dört yöne doğru idiler. Üzerinde dört büyük meleğin heykeli varmış. Bunlardan cebrail yılda bir kere kanatlarını çırpıp haykırınca Doğu tarafında bolluk , İsrafil aynı şeyi yapınca batıda kıtlık , Mikail haykırarak kuzeyde isyan olur , Azrail böyle bir hareketi yaptığında ortalığı veba salgının kaplamasına sebeb olurmuş.

15 . Sultanahmet Meydanında 7. Konstantin'in diktiği sütun. Bunun ortasında mıknatıslı bir demir bulunduğu , taşlarının da mıknatıslı olduğu ve bunlar birbirini çektiği için sütunun ebediyyen yıkılmayacağı sanılırdı.

Sultanahmet Meydanı
16 . Sultanahmet Meydanında bulunan Dikilitaş. Bu taş 390 yılında Teodosyus zamanında Mısır'daki helyopolis şehrinden getirilip buraya dikilmişti. Şehi,rdeki tapınakları yangından koruduğu sanılırdı.

Burmalı sütun
17 . Sultanahmet meydanında bulunan Burmalı sütun bir başka rivayete sahiptir. Bu sütun Milattan 478 yıl evvel Yunanlıların İranlılara karşı kazandıkları zaferin hatırası olarak Delfi tapınağının önüne dikilmiş Konstantin tarafından İstanbul'a getirilmişti. Aslı , birbirine sarılı üç tunç yılan üzerinde altından bir Apollon heykeli idi. Bunun da şehre yılan , çıyan ve akreplerin girmesine engel olduğu , hatta yılanların birisinin kafası bir yeniçeri tarafından kopartıldığı için tılsımın bozulduğu rivayet olunur.

Bu araştırma 2002 yılında erolkarasiteleri tarafından yayınlanmıştır
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda