@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Çekişmeli Boşanma Davası İçin Dilekçe Örneği
………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


DAVACI…………………………:

VEKİLLERİ…………………….:

DAVALI…………………………:

DAVA…………………………….:ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA

DAVASIDIR

OLAYLAR………………………:

1- Davacı müvekkile ile davalı kocası 1 Mart 20.. de evlenmişlerdir. Tarafların evlilik kararı aldığı dönemde müvekkile ………..’de hemşire olarak görev yapmakta davalı ise …….’da doktor olarak çalışmaktadır. Müvekkilem davalı eşin baskıları sonucunda bu işinden ayrılmak zorunda kalmıştır.

2- Müvekkile evlendikten sonra başlayan kavgalar sonrası hor, hakir, kötü muameleye maruz kalmıştır. Müvekkileye, anne ve babasını ziyaret etmesini yasaklamıştır. Müvekkileyi ablasının düğününe dahi göndermemiştir.
Müvekkilin akrabaları kızlarını ziyaret edememişlerdir. Zira davalı eş, kat’i surette bu misafirleri kabul etmemiştir. Fakat, kendi ailesi her gün tarafların evindedir. Müvekkil, ana-babasını ziyarete tek başına dahi gidemediği gibi eşinin korkusundan ailesinden gelen telefonlara cevap dahi vermemiştir.Davalı ev reisliği konumunun verdiği hakimiyet ve müvekkilenin sessizliği sonucu sürekli baskı ve dayatmalarla müvekkileye kötü muamelede bulunmuştur

3-Davalı son derece asabi , tutarsız,katı kuralcı bir karaktere sahiptir.Ayrıca zaman zaman da eve içkili gelerek müvekkile ile sebepsiz yere tartışmakta,müvekkileyi herkesin yanında küçük görmekte ,hakaret etmektedir. Bu durum tanıklarla ispatlanabilir.
Taraflar arasında evvelemirde görgü ve kültür farklılığı had safhadadır. Davalı eşin baskıları sonucu sınavlara girememiş eğitimine ara vermek zorunda kalmıştır.Evlilik çalışan müvekkilem yine aynı baskılar sonucu işinden ayrılmak zorunda kalmıştır

4- Son olarak davalının gerçek niyetini gösterir olay gerçekleşmiştir. Seni en baştan beri istemiyorum diyerek müvekkileyi babasının evine getirip bırakmıştır.Davalı eşin bu olumsuz hareket ve sözleri evlilik birliğini yeniden tesisini imkansız hale getirmiştir.

5-Davalı eşin çok iyi bir geliri,kendine ait evi olmasına rağmen müvekkilin evlilik hayatının çok büyük bir bölümü(yaklaşık 1 seneden fazla bir zaman zarfında ) davalının baba evinde kendilerine bir göz oda dahi verilmeden devam etmiştir. Aslında müvekkilenin tüm iyi niyetleriyle evliliği sürdürme çabaları sonuç vermemiştir.

6-Davalı, evlilik birliği süresince bir gün bile eşine ,şefkat ,sevgi göstermemiştir..Davalı müvekkileye sık sık “seni sevmiyorum ,senden nefret ediyorum ,doğacak piçinden ve senden kurtulmak için uğraşıyorum ,ama senin gibi bir geri zekalı bunu anlamıyor ,benim için zaten değerli olan benim ailem diyerek evlilik birliğine devam etmek istemediğini göstermiştir.

7-Tüm bu olanlar göstermektedir ki ,davalı müvekkileyi sevmemektedir.Davalıya gençliğini veren müvekkile karşılığında hakaret ,huzursuzluk ,mutsuzluk ve şiddetten ötesini görememiştir.Kutsal evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evlilik birliğinin devamının da bir yararı kalmamıştır.

9-Müvekkile halen baba evinde kalmaktadır.Geçimini ailesi sürdürmektedir ve herhangi bir işte de çalışmamaktadır. Mmüvekkilem İstanbul’da oturmak durumundadır ve bu amaçla ev kiralaması gerekmektedir.bu evin kirası,diğer giderleri(yiyecek içecek,giyim vs…) ve ara vermek zorunda bırakıldığı eğitim masrafları …TL civarındadır.Davalı koca ise çalışmakta ikramiye,mesai ve primlerle birlikte aylık …TL. bir gelire sahiptir Kendine ait bir evi ve …model lüks binek otoya sahiptir.Bu sebeple Sayın Mahkemenizden ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere müvekkile için aylık …milyon TL tedbir nafakası talep etmek zorunluluğu da doğmuştur.

10-Müvekkilim evliliği süresince davalı eşin bütün kusurlu hareketlerine katlanmış maddi ve manevi varlığını bu evliliğe harcamıştır.Bu nedenlerle müvekkilimin uğradığı zararı,çektiği acıyı ,üzüntüyü ve elemin ağırlığına ,karşı tarafın yoğun ve tam kusurlu bulunmasına ,tarafların sosyal ekonomik durumlarına göre istenen maddi ve manevi tazminatında gerçekçi olduğun anlaşılacaktır..

11- Davalı eş tam ve yoğun kusurlu olarak sebep olduğu bu ayrılık nedeni ile doğacak tazminat ve takı iadelerinden kurtulmak amacı ile evini ve arabasını satışa çıkarmıştır.Davalının kasıtlı olarak müvekkileden mal kaçırmaya amaçlayan bu davranışı nedeni ile …………. plakalı aracına ve ………………. adresindeki gayrimenkulüne ihtiyadi tedbir konulmasını da talep ediyoruz.

12-Yukarda belirttiğimiz nedenlerle fiilen bitmiş olan bu evliliğin hukuken de sona erdirilmesini sağlamak amacıyla işbu boşanma davasını ikame ediyoruz

HUKUKİ SEBEPLER : M.K..sair ilgili hukuki mevzuat

SUBUT SEBEPLERİ : Nüfus kaydı,tanık ifadeleri,sair her türlü yasal delil

SONUÇ : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle

1-Tarafların Boşanmalarına

2-100.000 TL maddi ve 50.000 TL  manevi tazminata

3-Müvekkileye düğün hediyesi olarak takılan altın takıların aynen iadesine, ayneniadesi mümkün olmadığı takdirde günlük değeri üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsiline

4- Aracına ve gayrimenkulüne İHTİYADİ TEDBİR VAAZINA

5- İleride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere müvekkile için aylık 2.900 TL tedbir nafakasına ,muhakeme masraf ve ücreti vekaletin davalı tarafa tahmiline karar buyrulmasını 

Bilvekale saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av

İlk Yayın : 10.07.2017 - Güncelleme : 29.06.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda