@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Marka haczi müzekkere örneğiMarka haczi müzekkere örneği şablon


T.C.
………………………………….

.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

0000/000000E


T.C. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gazi Mahallesi Hipodrom Caddesi No:13 (06560) Yenimahalle / ANKARA

Yukarıda esas numarası yazılı Müdürlüğümüz icra takip dosyasında alacaklı bulunan .........................'ne olan borcu nedeni ile borçlu .....................................adına Enstitünüz nezdinde kayıtlı bulunan ..../.... tescil numaralı "..................(var ise '+şekil yazınız')" ibareli markanın sicil kayıtları üzerine ve üzerine kayıtlı başkaca markalar varsa onların da haczine 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 19. maddesi uyarınca haciz konulmasına karar verilmiştir.

Müdürlüğümüz kararı uyarınca, anılı markanın/markaların sicil kayıtları üzerine haciz şerhi işlenerek bu hususun yayınlanması; marka tescil belgesinin onaylı bir örneğinin Müdürlüğümüze gönderilmesi ve neticeden Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.

@erolkaranet - 05.12.2019
 ../../..
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.