@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Haczedilen eşyalarımı nasıl geri alabilirim ?Soru : “ Ankara adliyesinde görülmekte olan boşanma davam ile ilgili 4.500 TL manevi tazminat ve 3.500 TL birikmiş nafaka borcunun alacağına ilişkin tarafıma icra takibi başlatılmıştı.

2010 yılında açılmış bu dosya pazartesi günü evde yokken hatta ikametimin olmadığı bir yerde oturduğumu ispat ederek ev eşyalarım haciz edilmiş.

İcra müdürlüğünde çıkan rakam 12.500 TL sebebi ise icra dosyası açıldığında 8.000 TL imiş ama o günden bugüne kadar olan nafakalarda dâhil edilmiş. Velhasıl kelam haciz yapılarak eşyalarım götürüldü siz de takdir edersiniz ki değerinin çok altında rakamlar yazılmış...

Karşı tarafın avukatı yok diyor başka bişey demiyorum 3/1 yok 3/2 yok yani kısmi ödeme yapsan da bu iş olmaz diyor anca hepsini ödersen geri alırsın yok biz asla anlaşmaya yanaşmıyoruz diyor...

Benim size sormak istediğim bir kaç konu var tabi vaktiniz olurda cevap verebilirseniz inanın çok mutlu olurum, çünkü işin en kötü tarafı zaten ömrümü yemiş olan tüm her şeyimi mahvetmiş 2 defa evimi boşaltırmış olan eski eşimin şimdiki sıkıntısı mutluluğum...

Boşandıktan sonra evlendim, eşim şimdi 7,5 aylık hamile Allah nasip ederse bir kızım olacak ama şuan evimde ne oturma grubum ne buzdolabım televizyonum nede çamaşır makinem var ve maaşlı çalışan biri olarak 12.500 tl çok büyü para eşim annesigilde kalıyor. Öyle zor günler geçiriyorum ki anlatamam... Benim sorularım şu şekilde..

1- icra dosyası açıldığı gün olan borcum tamam ama şimdi birde üstüne o günden bugüne kadar olan nafakalarda ilave edilebilir mi?

2- ödemenin ne kadarını yapsam eşyalarımı geri alabilirim.

3-veee eğer bir fikriniz varsa başka yapabileceğim ne olabilir?” demektedir.

Cevap : Ziyaretçimize mektubunda yazdıklarına göre vereceğimiz cevapları da maddeler halinde sıralıyoruz.

İcra takibinde takibin açıldığı tarihten itibaren yapılan masraflar ve faizler borç ödemesi olduğu güne kadar hesaplanarak ilave edilir.

Haczedilen mallarınız için satış isteme süresi bulunmaktadır. Süresi içinde haczedilen mallar hakkında satış istenmemiş ise icra dairesinden haczin kaldırılması talep edilebilirsiniz. Hacizli taşınır mallar için satış isteme süreleri İİK'nın 106. maddesine göre hacizden itibaren 1 yıldır. Eğer eşyalar yeddiemine bırakılmışsa eşyalarınızı aldığınızda yediemin borcunu siz ödemek zorunda kalırsınız.
Eşyalarınızın değerinin çok altında kıymet takdiri yapılmış olduğuna inanıyor ve kıymet takdirinin iptal edilip yeni değerler verilmesini istiyorsanız İcra hukuk mahkemesine dava açmanız gerekir.

Bununla ilgili yasa maddesi aşağıdadır.

Haciz işlemi siz yokken yapılmışsa, gıyabınızda yapılmış bir işlemse satıştan önce adresinize 103 davetiyesi gelir. Bu davetiyenin alınmasından sonra 7 gün içinde itiraz edebilirsiniz ya da durumunuzu icra müdürlüğüne beyan edersiniz. Menkul ya da gayrimenkul mallar borçlunun haberi, olmadan haczedildiğinde kesinlikle önce borçluya bilgi verilir. Borçlunun 7 gün içerisinde haczedilen mal hakkında diyecekleri varsa icra müdürlüğüne bildirimde bulunması gerekmektedir. ( Madde 16 -

Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikâyet olunabilir. Şikâyet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. )

Borcun taksitle ödenmesine ilişkin İİK Madde 111'e göre "Borçlu alacaklının satış talebinden evvel borcunu muntazam taksitlerle ödemeyi taahhüt eder ve birinci taksiti de derhal verirse icra muamelesi durur.

Borcu taksitle ödemek istediğinizi beyan ediyorsunuz. Bir dilekçe ile ödeme emrinin geldiği icra müdürlüğü yakında ise oraya yoksa talimatla en yakın icradan taksitle ödeyeceğinizi bildiriniz. Bir dilekçe ile icra müdürlüğüne talepte bulunabilirsiniz. ( Dilekçe örneği sitemizde mevcuttur )

İlamla hükmedilmiş nafakanın tahsili için konulan icra emrine uymama nedeniyle nafaka borcunu ödeme suçu oluşacağını da unutmamanızı tavsiye ederiz.

@erolkaranet - 05.04.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.