@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcra Kefilliliği dilekçe örneğiİcra Kefilliliği dilekçe örneği


T.C.
………………………………….

  .....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 'ne

       0000/000000E


Alacaklı Vekili ile icra kefili olacağını beyan eden aşağıda açık kimliği kayıtlı …………………………… geldiler.


İcra kefili “ben borcun tamamına, icra harç ve masraflarına icra kefili oluyorum. Borcumun tamamı olan ……………………TL ( FAİZ VE MASRAFLAR HARİÇ ) tamamını ……/…../ 20.. tarihinde ödemeyi kabul ve taahhüt ediyorum, “ dedi.

Alacaklı vekili “icra kefilinin taahhüdünü aynen kabul ediyorum. İcra kefiline taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai sorumluluğu anlatılsın” dedi.

İcra kefiline taahhüdü ihlalin hukuki ve cezai sorumluluğu anlatıldı.

Müdrik olduğunu beyan etti. Devamla “taahhüdümü aynen yerine getireceğim. Getirmediğim takdirde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu şimdiden kabul ediyorum” , dedi.

Alacaklı vekilinden tekrar soruldu. “İcra kefili taahhütte bulunmuş ve taahhüdü tarafımdan kabul edilmiştir” , dedi. Yapılacak başkaca işlem kalmadığından iş bu tutanak birlikte imza altına alındı.


İcra Kefili                                             Alacaklı Vekili                                              İcra Müdürü
ÖDEME EMRİNİ TEBELLÜĞ ETTİM

İCRA KEFİLİ
ADI SOYADI
TC NUMARASI
BABA ADI
ANA ADI
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
ADRESİ
TELEFON NO
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda