erolkara


Haczedilmesi yasak mal ve hakların borçlunun istemesi halinde haczedilebilmesi mümkündür. Böyle bir durumda, borçludan rızasını gösteren bir belge alınabiliyor. Ancak belgenin geçerliliği için ne zaman alındığı son derece önemli.

Borçlunun hacizden önceki bir tarihte, haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine ilişkin yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir.

Bu tür anlaşmaların geçerli olması için haciz tarihiyle aynı tarihte veya hacizden sonraki bir tarihte olması gerekiyor.

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski