@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Doğum izni parası haczedilebilir mi ?DOĞUM İZNİ VE MAAŞ HACZİ

Hamile çalışan kadınlar doğumdan önce 8 hafta ve sonra 8 hafta olmak üzere doktor raporuyla doğum iznine ayrılmaktadır, doğum iznindeki işçi kadın çalışmadığı için işveren kendisine ücret ödemek zorunda değildir. İşverenin ücret ödemek zorunda olmadığı bu 16 haftanın parasını bazı şartlarla SGK "geçici işgörememezlik ödeneği" adı altında kendisine 16 haftanın sonunda ödemektedir. Ancak bazı işverenler zorunda olmamasına rağmen kendi insiyatifleri ile çalışanları zarar görmesin diye işçisi doğum izninde olduğu halde maaşını ödemeye devam etmekte ödediği bu ücretlere karşın da sizin SGK’dan işçinin aldığı 16 haftalık parayı da almaktadır.

SSK’lı çalışan kadın olarak, doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 360 gün içinde en az 90 gün işçi adına SSK primi ödenmiş olması şartıyla, SGK’dan 16 haftalık (112 günlük) süre için SGK’dan son 3 aylık brüt ücret ortalamasının üçte ikisi kadardır. Son üç aylık SGK’ya bildirilen brüt ücret ortalaması aylık 2000 lira ise bu rakamın üçte ikisi 1333 lira olacaktır ki bu rakam da genelde net ücrete yakın olmaktadır.

Maaş haciz açısından konuyu  değerlendirdiğimizde ise doğum izni parası “Sgk iş görememezlik parası” olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda sgk iş görememezlik parası alacaklısının muvafakati (izni) olmaksızın haczedilebilmektedir.

İlgili yasal düzenleme:

DOĞUM İZNİ PARASININ ŞARTLARI
5510 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre;
“c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lı) ile (b) bendinde (Bağ-Kur’lu) belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için,
d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (SSK’lı) ile (b) bendinde (Bağ-Kur’lu) belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için,
geçici iş göremezlik ödeneği verilir.”

@erolkaranet - 22.03.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.