@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Şahsa Çirkef ve İğrenç Demek Suçtur
T.C
YARGITAY
4. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2012/33998
KARAR NO: 2013/33920
KARAR TARİHİ:26.12.2013

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre, müşteki N.. K..'nin 20.01.2011 tarihli duruşmada katılma talebi olduğu halde bu konuda bir karar verilmemiş ise de, suçtan zarar görme ihtimaline binaen CMK'nın 237/2 maddesi gereğince davaya katılmasına karar verilerek dosya görüşüldü,
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanığın katılan N. ile oğlu V. arasında devam eden boşanma davasında tanık olarak alınan ifadesinde katılan hakkında söylediği "davacı çirkef bir insandır" sözünün, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici nitelikte olduğu ve hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, kanuni olmayan gerekçe ile beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı, katılan Nuray Keçici vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 26.12.2013 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

T.C
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2015/10371
KARAR NO: 2016/13358

 Sanığın, mağdurun özel yaşam alanına ilişkin olmayan resimlerini kullanıp, mağdurun adını ve soyadını taşıyan sahte facebook hesabı açması, mağdurun cep telefonuna, “Evinizin önünde 14 tane bi şarjör boşaltayım da inan napıcama” biçimindeki mağdurun üzerinde objektif olarak ciddi bir korku yaratmaya elverişli nitelikte mesaj göndermesi, bir suç işleme kararının icrası kapsamında mağdura gönderdiği mesajlarındaki “o.ospu”, “iğrenç şey” ve benzeri sözlerle mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide etmesi eylemlerinin sübut bulduğuna, sübut bulan eylemlerin verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, tehdit ve zincirleme şekilde hakaret suçlarını oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabulünde dosya kapsamına göre bir isabetsizlik görülmemiştir

Derleme @erolkaranet - 29.06.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.