@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İcrada dosya açmak nasıl olurBir elinde dosya diğerinde flaş bellek.

Flaş belleği UYAP görevlisine veriyorsunuz.

O sizi bir icra dairesine yönlendiriyor.

Aynı zamanda sizi ve yaptığınız işlemi UYAP'a kaydediyor.

Siz hangi icra dairesine yönlendirildiyseniz oraya gidiyor ve hazırladığımız dosyayı İcra Müdürüne ya da görevlendirdiği memuruna veriyorsunuz.Eğer eksikleriniz yoksa harcını yatırıyorsunuz.

Daha sonra dosyanın sol kapağına tebliğ mazbatası(tebligat zarfı) ve senet fotokopisi ile ödeme emri takılır ve arka kapağına ise senedin aslı ve takip talebi(avukatın icra dosyasında kalacak olan sureti) takılır ve dosya hazırlanarak icra dairesine gidilir.

Dosya hazırlandıktan sonra icra dairesine gidiniz ve tevzi bürosundan hangi icraya düştüğünü tespit ettirerek (İstanbul da kota uygulaması olduğu için her avukatın icra dairelerinde belirli kotası bulunmaktadır) o icra dairesine gidiniz.

Daha sonra icra müdür yada müdür yardımcısından herhangi birisine dosyayı getirerek "görüldü" alınız.İcra müdürü görüldü verirken borçluya gönderilecek olan ödeme emri ile dosyada kalacak olan ödeme emrine kaşa vurarak imzalar ve dosyanın esas masasında işi bitmiş olur.

Kayıt masasına giderek öncelikle takip talebi ve ödeme emrinin kayıtlı olduğu flash belleği memura veriniz ve UYAP sistemine kaydedildikten sonra dosyanızın üstüne kaşa ve mühür vurarak esas numarası verecektir. Verilen numara ilerde icra dairelerinde dosya takibi için gerekli olan numaradır.

Daha sonra kayıt masasındaki memur esas numarasını verdikten sonra arka kapakta bulunan senet aslını ve takip talebi suretini kaşeleyerek size geri verecektir.Daha sonra dosyanıza harçların hesaplandığı harç fişini takarak ve sizden tebligat ücreti alarak sizi harç masasına yönlendirecektir.

Kayıt masasında işlem tamamlandıktan sonra harç masasına giderek harç fişinde yazılı olan tutarı ödemeniz gerekmektedir.Bu safhada öncelikle başvuru harcı ve vekalet harcı alınacaktır.Daha sonra harcı ödedikten sonra memur size harcın ödendiğini gösteren bir fiş verecektir ve bu fişin birisini imzalayarak almanız ve dosyaya takarak takibi sonlandıracaksınız ve makbuzu dosyaya taktıktan sonra dosya indiren memura teslim ederek takibi başlatmış olacaksınız.

Unutmamak gerekir ki icra takibi icra dairelerinde esas masası,kayıt masası ve harç masası,yazı masası olmak üzere dört masadan oluşur ve ilk başlangıçta yazı masası hariç diğer maslara yukarıda anlatılan şekilde müracaat ederek işlem yapmanız gerekmektedir.

Son olarak unutmamak gerekir ki eğer işyeri haczi yapacaksanız öncelikle icra dairelerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine damga vergisi adı altında bir vergi yatırmanız gerekmektedir eğer önceden vergi beyannamesinde gösterilmişse yatırılmaya gerek olmadan beyanname suretini dosyaya ibraz ettirmeniz gerekmektedir.Damga vergisi sadece işyeri hacizlerinde olup mesken hacizlerinde gerekmemektedir.

İlk Yayın : 10.02.2017
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.