erolkara

1- GİRİŞ

Belediyelerin yaşamış olduğu ekonomik sıkıntıların artmasına paralel olarak mal ve hizmet alımlarından dolayı borçlandığı firmalar tarafından hacız kıskancına alınmaya çalışıldığı bir gerçektir. Firmaların belediyelerin hangi gelirlerine hacız koyup koyamayacağını belediye kanunu düzenlemiştir. Çalışmamızın konusu 5393 sayılı belediye kanununa göre belediyelerin hangi gelirlerine haciz konulup konulamayacağıdır.

2- HACZEDİLEMEYECEK BELEDİYE GELİRLERİ ŞUNLARDIR;

5393 sayılı Belediye Kanunu 15 maddesi göre haczedilemeyecek belediye gelirleri şunlardır;

• Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri,

• Şartlı bağışlar

• Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları

• Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri

3 - HACZEDİLEBİLECEK BELEDİYE GELİRLERİ

5393 sayılı belediye kanununun 15 maddesinde belediyenin hangi gelirlerinin haczedilmeyeceği açıklanmış olup, sayılan gelirlerin dışındaki tüm belediye gelirleri haczedilebilir olup, bu gelirler şunlardır;

• Merkezi yönetim bütçe gelirlerinden yerel yönetimlere aktarılan paylar,

• Merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere yapılan transferler,

• Belirli bir proje karşılığı olmadan elde edilen borçlanma gelirleri,

• Belediyenin kendisi tarafından tahsil edilmeyen vergi, resim ve harç gelirleri,

• Şartsız bağış ve yardımlar,

• Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,

• Faiz gelirleri,

• Kişi ve kurumlardan alınan paylar,

• Para cezaları,

• Taşınmaz satış gelirleri,

• Taşınır satış gelirleri,

• Diğer sermaye satış gelirleri,

• Alacaklardan yapılan tahsilât

• Diğer çeşitli gelirler,


Abdullah Ekinci
Serbest muhasebeci mali müşavir
Gopaş mali ve İdari işler koordinatörü
abdullahekinci25@gmail.com
www.muhasebenet.net
16.11.2009

Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski