@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Ulaşım Araçlarına Müdahale Etmenin Cezası Hapistir.
Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması - TCK-- MADDE 223

(1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halinde iken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun konusunun deniz veya demiryolu ulaşım aracı olması halinde, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla hava ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) Bu suçların işlenmesi sırasında kişilerin hürriyetinin tahdit edilmesi dolayısıyla ayrıca cezaya hükmolunur.
(5) Bu suçların işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

T.C
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2012/6207
KARAR NO: 2014/3862
KARAR TARİHİ.25.03.2014

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Sanık hakkında tehdit suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve kanuna uygun olduğundan O Yer Cumhuriyet Savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
Sanık hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde ise;
Mağdur beyanları, sanık savunmaları, tanık H'in anlatımları ile tüm dosya kapsamına göre, Ç. süt firması adına köylerden süt toplayan mağdurun olay günü sanığın durağa koyduğu sütü alıp aracıyla hareket ettiği sırada, sanığın mağdurdan alacağı olduğunu ileri sürerek mağdurun içerisinde bulunduğu aracın önüne çıkıp tekerleklerine taş koyarak, ihbar üzerine kolluk güçleri gelene kadar bir saat süreyle aracın hareket etmesine engel olma şeklinde sübut bulan olayda, sanığın eyleminin TCK.nın 223/1. maddesinde düzenlenen ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçunu oluşturup bu suçtan mahkûmiyeti yerine suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hüküm kurulması,
Uygulamaya göre de;
Sanığın aşamalarda mağdurdan süt parası alacağı olduğunu beyan etmesi karşısında, bu hususun sanık hakkında haksız tahrik oluşturup oluşturmayacağı da karar yerinde tartışılmaması,Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısı ve sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

@erolkaranet - 10.09.2020
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.