@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Elektrikte tedarikçi değiştirme
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun geçtiğimiz Aralık ayı sonunda açıkladığı kararı doğrultusunda elektrik tedarikçisi değiştirmek için gerekli yıllık alt tüketim toplam miktarı 2400kWh olarak belirlendi.

Bu doğrultuda aylık elektrik faturası 82 TL ve üzerinde olan her vatandaş elektrik tedarikçisini değiştirebilecek duruma geldi.

Elektrikte tedarikçi değiştirme hakkını elde ederek cazip elektrik kullanma şansını yakalayan tüketicilerin toplam sayısı on milyonlarla ifade edilir seviyeye gelmiş durumda. Bu da tüketici tarafında artan rekabet ile daha Cazip elektrik tarifelerini kullanma anlamına geliyor.

Elektrik tedarikçilerini değiştiren tüketiciler yalnızca tasarruf etmekle kalmıyor, eski tedarikçilerine verdikleri güvence bedelini geri alabiliyor, sözleşme süresi boyunca zamlanmayan birim fiyatlı tarifelerden birini seçebiliyor ya da indirim garantisi olan tarifelere geçiş yaparak sözleşme süreleri boyunca sabit oranda tasarruf edebiliyorlar.

İndirimli elektrik tarifelerine internetten ulaşmak, tedarikçilerin tekliflerini karşılaştırmak ve cazip teklifleri bularak tedarikçi değiştirmek kolay; ancak daha cazip bir teklif yakalandığında ya da tedarikçiden alınan hizmetten memnun kalınmadığında değişiklik yapmak, cayma bedeli nedeniyle tüketicilerin gözünü korkutabiliyor.

Tüketiciler, elektrik tedarikçileriyle imzaladıkları sözleşmelerini taahhüt süreleri dolmadan önce memnuniyetsizlik, daha avantajlı fiyatlı ya da kullanım koşulları daha cazip olan tedarikçiye geçiş yapma gibi durumlarda fesih etmek isterlerse cayma bedeli ödemek zorunda kalabiliyor.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, abonelik sözleşmelerinde cezai şartları ve sözleşme sürelerini düzenleme altına alıyor. Bu kanunun 52/4 maddesi uyarınca “Süresi belirsiz ya da bir yıldan daha uzun süreli sözleşmeler, herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve cayma bedeli olmaksızın feshedilebilir.” Bunun sonucu olarak mevcut tedarikçileri ile belirsiz süreli ya da bir yıldan uzun süreli sözleşmesi olan tüketiciler, tedarikçilerini değiştirmek istediklerinde cayma bedeli ödemeden elektrik tedarikçilerini değiştirebilir. Sözleşmeye ek olarak alınan taahhütnameler de dahil olmak üzere, taahhüdün belirsiz süreli olması ya da 12 aydan uzun süreli olması durumunda tüketiciler hiçbir cayma bedeli ödemeden elektrik tedarikçilerini değiştirebilir.

Cayma bedeli, elektrik tedarikçisi ile tüketici arasında yapılan sözleşmeye bağlı olarak değişiklik gösterse de bu bedel, 29246 sayılı Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 16. maddesine göre taahhüde son verilen tarihe kadar tüketiciye sağlanan faydanın tahsil edilmemiş kısmı ile sınırlı. Dolayısıyla cayma bedeli tüketiciye sağlanan indirimi geçemiyor. Tüketiciler, tedarikçi değiştirmeleri durumunda kendilerinden talep edilen yüksek cezai bedelleri (son elektrik faturası tutarının iki katı, sözleşme süresindeki en yüksek faturanın iki katı gibi) ödemekle kanunen yükümlü değil.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 52/3 maddesi uyarınca abonelik sözleşmelerinde otomatik yenileme maddesi olamaz. Dolayısıyla otomatik yenilenen sözleşmelerden hukuken cezai bedel alacağı doğmuyor. Sözleşmeler ancak tüketicinin sözleşmenin imzalanmasından sonra talep etmesi veya onay vermesi durumunda yenilenebiliyor. Ayrıca tüketici, mesafeli satış sözleşmelerinde 14 gün içinde, her durumda da 7 gün içinde cezai bedelsiz sözleşmeden cayma hakkına sahip. Tüketicilerden talep edilecek her türlü ücretin, sözleşmenin eki olarak kâğıt üzerinde ya da uzaktan iletişim aracına uygun olarak tüketiciye bildirilmesi gerekiyor. Bunun ispatı ise tamamen sözleşmeyi düzenleyene ait.

Elektrik Dağıtım Şirketleri için tıklayınız

@erolkaranet - 16.01.2017

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.