@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Polis Sendika Kuramaz, Üye Olamaz
Anayasa Mahkemesinin polislerin sendikaya üye olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin kanunu, Anayasa'ya uygun bulmasının ardından, Yargıtay da emniyet mensuplarının sendika kuramayacakları ve sendikaya üye olamayacaklarına karar verdi.

Ankara Valiliği, emniyet hizmetleri sınıfına tabi personel için kurulan Emniyet-Sen'in yok hükmünde sayılması istemiyle dava açtı. Ankara 9. İş Mahkemesi, davanın yasal süresinde açılmadığından reddini kararlaştırdı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 22. Hukuk Dairesine geldi. Daire yerel mahkemenin ret kararını bozdu.

Bozma kararında, sendika kurucularının tamamının emniyet hizmetleri sınıfına dahil polis memuru olarak görev yaptığının anlaşıldığı belirtildi. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nda emniyet teşkilatı mensuplarının sendika üyesi olamayacakları ve sendika kuramayacaklarına ilişkin hüküm bulunduğu bilgisine yer verildi.

Ankara 9. İş Mahkemesinin bu hükmün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduğu hatırlatılan kararda, Anayasa Mahkemesinin başvuruyu reddettiği belirtildi.

"ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE DE KISITLAMA HÜKMÜ YER ALMAKTA"

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne ilişkin 11. maddesinin silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetlerinin bu hakları kullanmasına sınırlama getirilebileceğini öngördüğü aktarılan kararda, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi, Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerde de polis teşkilatı mensuplarıyla ilgili bu hakların kullanılması konusunda kısıtlama getirilebileceği hükümlerinin yer aldığı ifade edildi.

Kararda, Uluslararası Çalışma Örgütünün 87 sayılı sözleşmesinde ise sözleşmede öngörülen güvencelerin silahlı kuvvetler ve polis mensuplarına ne ölçüde uygulanacağının ulusal mevzuatla belirleneceğinin hüküm altına alındığı anımsatıldı.

Dairenin kararında, "Gerek ulusal gerekse uluslararası mevzuat hükümleri karşısında emniyet hizmetleri sınıfına dahil kamu görevlilerinin sendika üyesi ve kurucusu olamayacakları tartışmasızdır. Davalı sendikanın, sendika üyesi ve kurucusu olamayacağı sabit olan emniyet hizmetleri sınıfına dahil polis memurları tarafından kurulduğu anlaşılmakla 4688 sayılı kanunda öngörülen kuruluş koşulları gerçekleşmediğinden sendikanın yok hükmünde olduğunun tespitine karar verilmesi gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

kaynak : medya - 23.12.2016

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.