@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Tanınmayan Kişiye Gelen Haciz Müzekkeresine Cevap Örneği
Tanınmayan Kişiye Dair Maaş Haczi müzekkeresine cevap dilekçe örneği


T.C.
......................... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'ne
  2013/6804 E…./11/2016


KONU : 2013/6804 E sayılı 28/10/2016 tarihli Maaş Haczi müzekkeresine cevap

ALACAKLI :
BORÇLU :
ALACAK MİKTARI : .- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize maaş haciz müzekkeresi yazılmıştır.

17/11/2016 tarihinde tebellüğ edilen müzekkereye yasal süreci içerisinde cevap verilmiştir.

Borçlu şirketimiz tarafından tanınmayan bir şahıs olup, bu TC nosu ve isimde bir çalışanımız dahi olmamıştır.

Tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

...../11/ 2016


Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyadİşbu müzekkere üç nüsha olarak hazırlanmıştır

EK : 1 ADET NÜFUS CÜZDAN SURET ÖRNEĞİ

@erolkaranet - 10.11.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.