@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Mahkeme Dosyasında Kalan Gider Avansı Talep Dilekçesi Örneği





……………………… Mahkemesi Sayın Hâkimliği’ne,



Dosya Esas No :2016/
Karar No           :2016/
Konu                 :Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.

Mahkemenizin 2016/.......... esas sayılı dosyasından verilen 2016/.......... sayılı karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesini vekil sıfatı ile talep ederim.

Avukat



Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam

Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam