@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Mahkeme Dosyasında Kalan Gider Avansı Talep Dilekçesi Örneği

……………………… Mahkemesi Sayın Hâkimliği’ne,Dosya Esas No :2016/
Karar No           :2016/
Konu                 :Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.

Mahkemenizin 2016/.......... esas sayılı dosyasından verilen 2016/.......... sayılı karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesini vekil sıfatı ile talep ederim.

Avukat#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.