erolkara.net……………………… Mahkemesi Sayın Hâkimliği’ne,Dosya Esas No :2016/
Karar No           :2016/
Konu                 :Gider avansı iadesi talebimiz hakkında.

Mahkemenizin 2016/.......... esas sayılı dosyasından verilen 2016/.......... sayılı karar kesinleşmiş olmakla, yatırılmış bulunan gider avansından kullanılmayan kısmın tarafımıza iadesini vekil sıfatı ile talep ederim.

Avukat
Yorumunuzu yazın

Daha yeni Daha eski