@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kamulaştırma bedeline ilişkin itirazlar nerede yapılır?
“Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası” kapsamında mahkemenin, taşınmazın idare adına tescil edilmesine (veya duruma göre terkin edilmesine) yönelik verdiği kararlar kesindir.

“Kesindir” demek “temyiz edilmesi mümkün değildir” demektir.

Diğer bir deyişle, taşınmaz mal sahiplerinin, tescile (veya terkine) yönelik kararlara Yargıtay nezdinde itiraz etme imkânları yoktur. Tescil yönünden durum bu olmakla beraber kamulaştırma bedeline yönelik itirazlar temyiz yoluyla ileri sürülebilir.

Örneğin, açıklanan bilirkişi raporları usulüne uygun olarak düzenlenmediyse, ilk derece mahkemesi (asliye hukuk mahkemesi) tarafından bedele ilişkin hatalı bir karar verildiyse, taşınmaz mal sahipleri bu hususları temyiz aşamasında Yargıtay önünde ileri sürerek kamulaştırma bedelinin artırılması sonucunu alabileceklerdir. Hiç şüphesiz bu durumun tersi de mümkündür. Yani, kamulaştırma bedelinin fazla tespit edildiği görüşünde olan idare de ilk derece mahkemesinin kararını temyiz edebilir.

@erolkaranet - 12.11.2019 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.