Type Here to Get Search Results !

Banner

erolkara.net

İşçiler Dikkat.. İşten Atılmak İçin Bahane Çok

Yargıtay'ın, işyeri tuvaletinde sigara içtiği için işten atılan işçinin işe iade talebini reddetmesi, gözleri emsal niteliğindeki benzer kararlara çevirdi.

Yargıtay, özellikle yangın tehlikesi olan veya “İşyerinde sigara içmeyeceğim” şeklinde sözleşme imzalayanların tazminatsız işten atılmasına onay veriyor.

EVLİ KADIN İŞÇİLERE DİKKAT!

Yargıtay, evli bir kadın işçinin telefonunun aynı işyerinde çalışan bir erkek arkadaşına verilmesi, çizdiği resimle iş arkadaşına küçük düşürücü şaka yapılması gibi durumları da tazminatsız işten çıkarma sebebi kabul ediyor.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, işyerinde tuvalette sigara içtiği için tazminatsız işten atılan işçiyi haksız bularak, işe iadesine ilişkin yerel mahkeme kararını bozdu. Karara konu olan dosyada Manisa'da bir montaj işçisi, işyerinin tuvaletinde sigara içtiği için hem işinden oldu, hem de 7.5 yıllık çalışma sonucu hak ettiği kıdem tazminatı hakkını kaybetti. İşveren, işyerinde kantin dışında hiçbir alanda sigara içilemeyeceği konusunda işçilerin daha önce yazılı olarak uyarıldığını, tuvalette içilen sigaranın yangın tehlikesi yarattığını belirterek, işçiyi tazminatsız olarak işten attı. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi işvereni haklı bularak işçinin işe iade ve kıdem tazminatı talebini reddetti.

TAAHHÜTNAME DE İMZALAMIŞ

Aynı daire, 2012/9523 sayılı kararında da, gıda üretimi yapan bir işletmenin tuvaletinde sigara içen işçiyi atan işvereni, hem işyerinin özelliği, hem de sigara içmeyeceğine dair işçinin daha önce taahhüt imzalamış olmasından dolayı haklı buldu. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 2015/7580 sayılı kararında sigara içen işçiyi işten atan işvereni haklı bulurken, kâğıt fabrikası olan işyerinin yangın riski bulunmasını ve işçinin “İşyerinde sigara içmeyeceğim” şeklinde taahhütname imzalamasını dikkate aldı. İş güvenliğinin tehlikeye atılması ve işverenin yazılı uyarılarına rağmen sigara içilmesi, haklı fesih nedeni olarak değerlendirildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise 2015/7303 sayılı kararında, işyerinin tuvaletinde sigara içen işçiyi atan işverenin ihbar ve kıdem tazminatı ödemesi gerektiğine hükmetti. Kapalı yerde sigara içmenin cezasının idari yaptırım olduğuna dikkat çekilen Yargıtay kararında,  “haklı fesih” değil, olsa olsa “geçerli fesih” sebebi sayılabileceği belirtildi. Yargıtay bu davada işverene, “İşten atabilirsin ama tazminatını ödemelisin” dedi.

6 İŞ GÜNÜ ŞARTI VAR

İşçi veya işveren bakımından haklı fesih nedenlerinin ortaya çıkması halinde, iş sözleşmesinin diğer tarafının sözleşmeyi haklı nedenle fesih yetkisini kullanma süresi sınırsız değil. İş Kanunu'nda fesih nedeninin öğrenildiği tarih ile olayın gerçekleştiği tarih başlangıç esas alınmak üzere iki ayrı süre öngörülüyor. İşçi ya da işveren bu süreler içinde fesih yoluna gitmediği takdirde, fesih işlemi geçersiz sayılıyor. Bu süre, feshe neden olan olayın diğer tarafça öğrenilmesinden itibaren 6 işgünü ve fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren 1 yıldır. Örneğin 3 Ağustos'ta meydana gelen bir olay nedeniyle işveren 12 Eylül'de tutanak tutup iş akdini feshederse 6 günlük hak düşürücü süre aşıldığı için fesih işlemi geçersiz sayılıyor.

Habertürk
Tags

Yorum Gönderme

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

ReklamReklamBilmeniz Gerekebilir