@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Usulsüz tebligatın iadesi ile ilgili dilekçe örneği

Usulsüz tebligatın iadesi ile ilgili dilekçe örneği

............................................'NE

DOSYA NO :.......

ALACAKLI :.......

VEKİLİ :.......... 

BORÇLU :.............. 

TEBLİGATI İADE EDEN 3. KİŞİ :.......

VEKİLİ :............. 

TEBELLÜĞ TARİHİ :.......

KONU : Usulsüz Tebligatın İadesi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda esas numarasını belirttiğimiz dosyadan borçlu aleyhine çıkartılan icra tebligatı borçla hiçbir ilişkisi bulunmayan müvekkilime (çalışanına, yakınına vs)  ..... .........'ya yapılmıştır.
Müvekkilimin çalışanı tarafından tebligat isim benzerliği yüzünden müvekkilime geldiği sanılarak yanlışlıkla alınmış olup müvekkilimin borçlu kimse ile isim benzerliği dışında hiçbir ilgisi yoktur. Bu durum senetteki borçlu adresinden de anlaşılacaktır.
Bu nedenle müvekkilimin mağdur olmaması için usulsüz tebligatı iade etmek zorunluluğu doğmuştur.

İSTEM SONUCU :
Arz edilen nedenlerle borçla ve borçluyla hiçbir ilgisi bulunmayan müvekkilime yapılan usulsüz tebligatın yapılmamış sayılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......


                                                       3. KİŞİ VEKİLİ
                                                                                         ..................

Derleme : @erolkaranet - 06.04.2021
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda