@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tahliye Taahhütnamesi Davasında En Hızlı Yol
Kira tahliye taahhütnamesi, kiracı tarafından kiralananın tesliminden sonra verilen bir yazılı beyandır. Bu taahhütname tek taraflı bir beyan şeklinde hazırlanır. Kiracı, tahliye taahhütnamesi vererek kiralananı taaahhütnamede yazan tarihte boşaltmayı yazılı olarak taahhüt eder.
Tahliye taahhütnamesi davası için kira sözleşmesinin bitim tarihini takip eden 1 ay içerisinde ilgili mahkemeye dava açabiliyor.
Kiracı , belirli bir tarihte kiralananı boşaltacağını yazı ile bildirmiş fakat boşaltmıyorsa, kiralayan, İcra dairesine müracaat ederek tahliye talebinde bulunabiliyor. Bu gibi durumlarda ise tahliye taahhütnamesinin yazılı olma şartı aranıyor. Çünkü sözlü olarak yapılan taahhütler geçersiz kabul ediliyor.
Tahliye taahhütnamesinin geçerli olma koşullarından en önemlisi; kiracının kiraladığı gayrimenkulde oturuyor olması gerekiyor. Hukuki bir anlam kazanması için buna ihtiyaç duyuluyor.
6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri, kiracıyı, kiraya verenin ihtiyacı halinde gayrimenkulü tahliye etmesi koşulları zor oluyor. Kiracı ancak dava açılarak, yani mahkeme yolu ile tahliye edilebiliyor.
Kiralayan, yani ev sahibi, tahliye taahhütnamesini ilk kira yılının bitimini müteakip alıyor. İkinci kira yılı başlangıç olmak kaydıyla, tarafların belirlediği tarihte kiracının çıkmasını talep edebiliyor. Kira sözleşmesinin bitim tarihini takip eden 1 ay içerisinde taşınmaz malın bulunduğu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açılabiliyor.
Bu arada, mahkemeye giderek işi uzatmaktansa icra yoluyla tahliye emri çıkartmanız daha hızlı olacaktır. Kiracı en hızlı, tahliye talepli icra takibi başlatılarak tahliye edilir. Çünkü icra takibi hızlı ve pratik bir yoldur. Zira dava yolu süre bakımından daha uzun sürmektedir.

@erolkaranet  - 22.08.2019 - Güncelleme 13.03.2023

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.