@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Reklam

Miras Kalan Ev Satılamaz ya da Paylaşılmazsa...
Miras Kalan Ev Satılamaz ya da Paylaşılmazsa bu durumda ne yapılır.

Miras olarak kalan mallar mirasçılara elbirliği mülkiyeti olarak geçer.

Bu mülkiyet türünde de ortaklardan biri bu yer üzerinde tasarrufta bulunamaz, mesela satışını yapamaz. Bu durumda satılması için tüm hissedarların birlikte hareket etmesi lazım. Ancak kardeşleriniz buna yanaşmıyor, yanaşacak gibi de durmuyor. Bu halde iki türlü davranmanız mümkün.

Ecr-i misil istenebilir

Birincisi; eve ortak olduğunuza göre; dava açarak ortaklığın giderilmesi talebinde bulunabilirsiniz. Bu durumda ev kardeşler arasında paylaştırılabiliniyor ise paylaştırılır. Yok paylaştırılamıyor ise satılarak parası pay edilir. 

İkinci yol; binada oturan kardeşlerden kira alır gibi, kira bedeline eşdeğer bir tazminat olan ecr-i misil talep etmektir. Buna mahkeme karar verir. 

Mahkeme bilirkişi tayin ederek oturulan dairenin veya dairelerin getirebileceği kira bedelini tespit eder, mahkeme de en az kira bedeli kadar kullanma bedelini tazminat olarak size ödenmesine karar verir.

Oturmak isteyen öder
Çoğunlukla binanın elden çıkmasını istemeyen hissedarlar bu yola başvurur. Bina sanki kiradaymış gibi gelir elde edilir, bu durumda bu bedeli ödemek istemeyen kardeş olursa binadan çıkar. 

Oturmak isteyen de bu bedeli öder. Oturmayan kardeş de istifade etmiş olur. 

Ancak asıl maksat binanın satılması ise bu halde de ortaklığın giderilmesi davası açmaktan başka çare yok gibidir. 

Böyle bir durumda hissedar kardeşler de ihaleye katılıp bu yerin diğer hisselerine de sahip olabilirler.

Tamer Heper / posta

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.

Reklam


Reklam

İlginç Bilgiler

Reklam