@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Kiracı tahliye taahhütnamesi dava dilekçesi!

Tahliye taahhütnamesine dava dilekçesi..

.......  MAHKEMESİNE

DAVACI             :
VEKİLİ               :
DAVALI             :
KONU               : Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye İstemi.

AÇIKLAMALAR        :

1-)  Davalı …, mülkiyeti müvekkilim …’ye ait olan ve … adresinde bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık .... TL. kira ödemektedir.

2-) Davalı ile müvekkilim, …/…/… tarihli kira sözleşmesini imzaladıktan  sonra, …/…/… tarihinde birlikte notere giderek bir tahliye taahhütnamesi imzalamışlar ve bu taahhütname gereğince davalı …/…/… tarihinde tam ve eksiksiz olarak kiralananı tahliye ederek müvekkilime teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

3-)  Ancak davalı, …/…/… tarihinde, tahliye taahhütnamesine rağmen kiralananı tahliye etmediği gibi, çekilen ihtarnameye de cevap vermemiştir. Bu nedenle hakkında icra takibi de başlatılan davalının, kiralananı tahliyesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER   : 2004 S. K. m. 269/b, 818 S. K. m. 250 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER    : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, …/…/… tarihli tahliye taahhütnamesi, … İcra Müdürlüğünün …/… E. numaralı takip dosyası, tapu kayıtları,  tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarıda belirtilen adreste bulunan daireyi tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

Davacı Vekili
Av.

@erolkaranet - 30.08.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.