@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

İş Kazalarını Bildirmeyenlere Büyük Ceza Var
İş kazası hem işveren hem çalışan ve hem de kamu için ciddi sorunlara sebebiyet vermektedir.

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre, yani 5510 Sayılı Kanun’a göre iş kazası;

- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

- Kadın işçinin, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.

İşverenlerin iş kazası durumunda özellikle bildirim yükümlülüğüne dikkat etmeleri gerekiyor. Ancak bu bildirimi yaparken bazı ince hususları da gözden kaçırmamalılar.

Bu nedenle 5510 sayılı Kanun'un 13. maddesine göre; İşveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına (Jandarma veya Polise) derhal ve SGK’ya da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirme iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile ya da elektronik ortamda yapılır.

Hangi İş Kazları için Bildirim Yapmak Zorunludur? 

İş kazalarında iş sahibinin iş kazası bildirimi yapması zorunlu olmuştur. Bu durumlar birlikte iş kazası geçiren birinin fiziki ya da ruhsal bir durum yaşamasını işverenin bildirmesi gereklidir. Bu durum çalışma saatlerinin dışında dahi hastaneye başvurularak tedavi olunduğunda iş kazası olarak geçer. Bazı iş kazası olarak geçen durumlar ise şöyle: Kalp krizi, Beyin kanaması, Ani bayılmalar, Sinir krizi olarak kabul edilmektedir.

İşte iş kazası bildirimi ile ilgili bilinmesi gereken soru ve cevabı:

ş kazası SGK’ya kaç gün içinde bildirilmelidir?

İşveren, sigortalısının uğradığı iş kazasını SGK’ya kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor. İşverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmesi halinde ise, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi 3 iş günüdür.

Uluslararası taşımacılık yapan işyerlerinde iş kazası bildirimi ne zaman yapılmalıdır?

Uluslararası sefer yapan kara, deniz, hava ulaştırma araçlarında çalışan veya işleriyle ilgili olarak bu araçlarda bulunan sigortalıların bu sırada meydana gelen iş kazası ile ilgili bildirim süreleri, aracın Türkiye’ye döndüğü günü takip eden ilk iş gününden itibaren işlemeye başlar.

İşveren kendisi iş kazası geçirmesi halinde bildirimi ne zaman yapmalıdır?

4/b kapsamındaki sigortalılar bakımından, meydana gelen iş kazasının, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren bir aylık süreyi geçmemek şartıyla, bildirim yapmaya engel halin ortadan kalktığı günü takip eden günden başlanarak kendisi tarafından 3 iş günü içerisinde SGK’ya bildirilmesi gerekir.

İş kazası bildiriminde tatil günleri hesaba katılır mı?

Bildirim süreleri iş günü olarak belirlendiğinden cumartesi, pazar ile resmi tatil günleri hesaba katılmaz. Bu günlere rastlayan kazaların anılan günleri takip eden günden itibaren 3 iş günü içinde bildirilmesi gerekir.

İş kazası süresinde bildirilmezse ne olur?

4/a kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde süresinde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin SGK’ya yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenen/ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından işverenden tahsil edilir.

4/b kapsamında sigortalı olanların iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde ise bildirim tarihine kadar geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmez. Bu durumda sadece bildirim tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

İş kazası süresinde bildirilmezse idari para cezası uygulanır mı?

6331 sayılı Kanunun 26’ncı maddesine istinaden iş kazasının işverence SGK’ya süresinde bildirimi yapılmazsa idari para cezaları uygulanır

Bir iş kazası vakasında birden fazla sigortalı kazaya uğramışsa ceza nasıl uygulanır?

İş kazası bildirimlerine ilişkin idari para cezası uygulanması aşamasında aynı vakadan dolayı iş kazasına uğrayan birden fazla sigortalı olması durumunda, her bir sigortalı için yapılması gereken bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene, sigortalı başına idari para cezası uygulanmaz. Bu durumda iş kazası vakası bazında değerlendirilerek tek ceza uygulanır.

İş kazası geçiren işçinin kaza günü SGK’ya bildirimi yapılmalı mı?

İşçi iş kazasına maruz kaldığı gün çalışıyor durumdadır. Dolayısıyla işçi, iş kazası geçirdiği gün birkaç saat bile olsa sigorta bildirimi yapılan işyerinde çalışmış veya çalışmaya giderken kaza geçirmiştir. Bu nedenle, işçinin iş kazası geçirdiği gün sigortalı bildirilmesi gerekir.

İş kazası geçiren işçi, kaza günü kazadan sonra işe gelmeyip hastanede tedavi görse veya rapor alsa bile, kaza günü itibariyle mutlaka sigortalı gösterilmelidir.

İş kazası günü işçi sigortalı gösterilmezse ne olur?

Bu durumda işveren açısından birden fazla yaptırım söz konusudur

İşverenin kasten ve ağır ihmali neticesi iş kazasını bu madde gereğince kuruma zamanında bildirilmemesinden veya yapılan bildirimin eksik veya yanlış olmasından doğan ve ileride doğacak olan kurumun zararlarından işverenler sorumlu tutulmuştur.

SGK’ya bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, SGK tarafından bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilir.

Iş kazası zamanında haber verilmediğinde uygulanacak idari para cezası ne kadar olacak? 

Bildirimin zamanında yapılmadığı durumda işyeri çalışan kişi sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı baz alınarak idari para cezasıyla karş karşıya kalıyor. Iş kazasından dolayı rapor kullanan kişi var ise raporun başladığı tarihten iş kazasının bildirildiği tarihe kadar olan geçiçi iş göremez ödemelerini faiziyle birlikte işverenden alınır. Hangi yıl içerinden hangi ne kadar idari para cezası tutarı olduğuna www.csgb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SGK İdari Para cezasında indirim var mı? ne kadar? Ne kadar zamanda ödenmeli? 
Ödemezsem ne olur? Iş kazası idari para cezasına itiraz hakkım var mı ? 

SGK tarafınca iş kazasını zamanında bildirmemenizden dolayı tebliğ edilen idari para cezasını tebliğ tarihinden itibaren15 gün içinde öderseniz uygulanan tutar üzerinden %25 indirim kazanırsınız.

itiraz etmek veya parayı ödemek istemiyorsanız tebliğ tarihinden itibaren en fazla 15 gün içersinde sağlam bir gerekçe ile dilekçenizi yazıp itiraz edebilirsiniz.dilekçenizi bağlı bulunduğunuz SGK müdürlüğüne verebilirsiniz. Itirazınızın durumu size SGK tarafından yazılı olarak belirtilecektir. Itirazınıza red gelirse ve hala ödemezseniz durumunuz icraya gider.

2019 Yılı İş Kazası Bildirmeme Cezası Ne Kadardır?

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenlik Kanunu gereği iş kazasını bildirmeyenler 2019 senesi itibariyle 3 Bin 825 TL olarak belirlendi.

İşyerinin durumu ve çalışan sayısına göre ise bu tutarda artış olabiliyor. İş kazasının bildirmeyenlerin cezası ise şöyle:

Tehlikeli sınıfta

10’dan daha az çalışan kişiye sahip olan kişilere ceza 4 Bin 781 TL,
çalışan sayısı 10-49 arasında ise 5 Bin 737 TL,
50 ve üzeri çalışanlar için 7 Bin 650 TL olarak belirlenmiştir.

Az tehlikeli sınıfında olan işyerlerinde çalışan sayısı

10’dan daha az ise 3 Bin 825 TL,
10 ve 49 arasında çalışanı varsa 3 Bin 825 TL ve
50 üzeri çalışanı olan yerlerde ise 5 Bin 737 TL cezası vardır.

Çok tehlikeli sınıfında olan işyerleri için çalışan sayısı

10’dan az ise 5 Bin 737 TL,
10 ve 49 arasında ise 7 Bin 650 TL,
50 ve üzeri çalışanlar için 11 Bin 475 TL olarak belirlenmiştir.

İş kazası bildirmeyenlerin cezası sadece para tutarı olarak kalmıyor. İşveren bildirmediği iş kazası ile birlikte işçinin sağlık harcamalarını da karşılamakla yükümlüdür.

@erolkaranet - 13.02.2019

#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.