@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Apostil Şerhi Nedir Nasıl AlınırApostil şerhi, yurtdışı makamlarınca verilen belgenin ülkemizde geçerli bir resmi evrak olduğunu kanıtlayan tasdik işlemidir. Boşanma tanıma tenfiz davası açacak bireylerin, yurtdışı boşanma işlemlerini üllkemizde geçerli kılabilmeleri için apostil şerhi gereklidir. Apostil şerhi nedir diyen kişiler açısındanbu belge, bulunulan ülkedeki alınan resmi belgelerin diğer ülkelerde geçerli olasını ve verilen belgenin resmi belge olduğunun kanıtlanmasını sağlayan bir şerhtir. Diğer bir değişle, tanıma tenfiz davası açacak olan kişilerin yurtdışı mahkemelerinde aldıkları kesinleşmiş kararın ülkemizde geçerli olması için apostil şerhi mutlaka olmalıdır.

Apostil Şerhi içerisinde hangi unsurlar bulunur?
Apostil şerhi alacak olan bireylerin belgenin eksik olmaması adına dikkat etmeleri gereken unsurlar vardır. Apostil şerhi içerisinde herhangi bir eksiklik ya da yanlışlık boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfiz işlemini geçersiz kılacaktır.Aşağıda vereceğimiz unsurla bir apostil şerhi içerisinde mutlaka bulunması gereken unsurlardır. Bilinmesi gerekir ki apostil şerhinin içerisinde yapılmış yanlışlar ya da eksiklikler boşanmanın Türkiye’de tanınması ve tenfizi işlemini engelleyecektir. Bu nedenle bireylerin dikkat etmeleri gereken hususlar,

Apostil Şerhi içerisinde;
Belgeyi düzenleyen ülkenin adı
Belgeyi imzalayan kişinin adı soyadı
Belgeyi imzalayan bireyin sıfatı
Belgeye basılan mührün hangi makama ait olduğu
Belgenin düzenlendiği yer
Belgenin düzenlendiği ve tasdik edildiği tarih
Apostil şerhini düzenleyen makam
Apostil şerhinin numarası
Apostil şerhi düzenleyen makamın kaşesi veya mührü
Apostil düzenleyen yetkili kişinin imzası

Apostil Şerhi Nasıl Alınır?
Boşanma tanıma tenfiz işlemi yapmak isteyen kişilerin apostil şerhi alacakları yer, belgeyi hazırlayan makamlardan alınmalıdır. Apostil şerhini veren makamlar her ülkede farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Türkiye’de idari belgeler, valilikler, kaymakamlıklar tarafından, adli belgeler ise adli yargı makamlarınca verilir. O yüzden apostil şerhi nasıl alınır diye merak eden kişiler, bu tastiği almak için belgeyi düzenleyen kurumlara müracat etmelidirler. Apostilşerhi alma konusunda en sağlıklı bilgi, belgeyi düzenleyen kişiler tarafından alınabilir. Burada boşanma davasına ilişkin belgeler için de boşanmanın gerçekleştiği mahkeme ile iletişime geçilmesi önerilir.

Apostil Şerhi Veren Makamlar ve Ülkeler
Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika, Kanada, Danimarka, İsviçre, Avusturya, Belçika, Ukrayna, Rusya, Özbekistan, Hollanda, İtalya, İspanya, Norveç, İsveç, Yunanistan, Bulgaristan…

http://bosanmadavam.com/apostil-serhi-nedir-nasil-alinir/.html
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda

Yorum Gönder

0 Yorumlar
*Asılsız yorum yapmayınız. Mesajlar Yönetici tarafından denetleniyor.