@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Tekmeye Hapis Cezası Veriliyor

Önce bir kaç haber başlığı verelim..

Adana'da özel bir tıp merkezinde çalışan doktor 41 yaşındaki T. Y.'a tekme atan hasta yakını 23 yaşındaki K. Ç., 'hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis, 'kasten yaralama' suçundan ise 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Ç.'in cezalarında indirim ve erteleme yapılmadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde sınıfta arkadaşıyla kavga eden ilkokul öğrencisi B.G.'ye tekme atarak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sınıf öğretmeni H. C. Ş., 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşine tabakla vurarak yaralayan öfkeli koca, polis merkezinde olayla ilgili ifade verdikten sonra geldiği evinde karısını tekmeledi. Yargıya taşınan olayda mahkeme öfkeli kocaya zincirleme suç hükümlerini uygulayarak tek ceza verdi.

Haberlerden de görüleceği gibi, yasalar tekmeyi silah olarak görüyor ve hapis cezasına varan cezalandırmalarla davayı sonuçlandırıyor.

Vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenen suçlardaki tutuklama yasağı kaldırıldığı gibi,  5237 sayılı Türk Ceza Kanununda vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar arasında düzenlenen ve dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası gerektiren "basit kasten yaralama" suçlarında tutuklama kararının verilmemesinde yeni düzenleme hayata geçirildi.

TCK’nın 6/1.f maddesine göre, silâh deyiminden,f) Silâh deyiminden;

1. Ateşli silâhlar,
2. Patlayıcı maddeler,
3. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet,
4. Saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler,
5. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler,
g) Basın ve yayın yolu ile deyiminden; her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracıyla yapılan yayınlar,
h) İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi,
i) Suçu meslek edinen kişi deyiminden; kısmen de olsa geçimini suçtan elde ettiği kazançla sağlamaya alışmış kişi,
j) Örgüt mensubu suçlu deyiminden; bir suç örgütünü kuran, yöneten, örgüte katılan veya örgüt adına diğerleriyle birlikte veya tek başına suç işleyen kişi,

Anlaşılır

 KASTEN YARALAMA SUÇUNDA SİLAH SAYILAN ARAÇ VE GEREÇLER

Ateşli Silahlar
Patlayıcı Maddeler
Saldırı ve Savunmada Kullanılmak Üzere Yapılmış Her Türlü Kesici, Delici veya Bereleyici Aletler
Saldırı ve Savunma Amacıyla Yapılmış Olmasa Bile Fiilen Saldırı ve Savunmada Kullanılmaya Elverişli Diğer Şeyler

Bu maddeye örnek verecek olursak ;  İngiliz anahtarı, sıcak su ve çay, piknik tüpü, kurbağacık, şişe, taş, baston, demir çubuk, tuğla, süpürge borusu, peçetelik, pense, maşa, hortum, bardak, kül tablası, meyve kasası, şemsiye, kemer, araç, terlik, plastik kaplı kablo şeklindeki bisiklet kilidi, demir sopa, yanan sigara izmaritinin, vücuda bastırılması, kemer, balta sapı, takoz, cep telefonu, kırık cam parçası, okey ıstakası, terazi kefesi, saksı, televizyon kumandası ve saç fırçası gibi saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırıve savunmada kullanılmaya elverişli şeylere örnek gösterilebilir.

Yargıtay, kasten yaralama suçunda hayvanın araç olarak kullanılmasını, silah olarak kabul etmektedir

Yakıcı, Aşındırıcı, Yaralayıcı, Boğucu, Zehirleyici, Sürekli Hastalığa Yol Açıcı Nükleer, Radyoaktif, Kimyasal ve Biyolojik Maddeler

Bir nesnenin silah sayılabilmesi için, aynı zamanda bunun ”taşınabilir” olması gerekmektedir. Bunun için nesnenin; taşınabilir, hareket ettirilebilir veya atılabilir olması gerekir. Bu nedenle örneğin mağdurun kafasının duvara, sabit bir direğe veya sert bir zemine vurulması durumunda, doğurduğu sonuç ne kadar ağır olursa olsun kasten yaralama suçu silahla işlenmiş sayılmaz

Bunların dışında kasten yaralama suçuna giren durumlara örnek kararlar

Yaralama suçunda korunan hukuki yarar, kişinin vücut dokunulmazlığı ve beden bütünlüğü olup, suçun konusunu mağdurun acı verilen veya bozulan bedeni ya da ruhsal varlığı oluşturmaktadır. 

Bir kimseyi kolundan tutup sert bir şekilde çekerek acı çekmesine neden olan fail, kalıcı hiçbir fiziksel etki bırakmasa bile kasten yaralama suçu işlemiş olur.

Bir kimseye tokat atmak dahi kasten yaralama suçu oluşturur:

Sanığın katılana tokat atarak kasten basit yaralama suçunu işlediği katılan ve tanık beyanlarından anlaşılmakla sanığın mahkumiyeti yerine, beraatine kararı verilmesi hukuka aykırıdır (Y3CD-K.2014/5596).

Mağdur ile fiziksel temasa girmeksizin icra edilen bazı eylemler kasten yaralama suçuna teşebbüs olarak nitelenir:

Sanık, olay günü sevk ve idaresindeki araçla önceye dayalı husumeti bulunan A. ve kızı T’yi yolun karşısına geçmeye çalışırken görerek araçla hızlı bir şekilde çok yakınlarından geçmek suretiyle üzerine atılı yaralamaya teşebbüs suçunu işlemiştir (Y3CD-K.2015/4923).

Sanığın katılanı tükenmez kalem ile kasten yaraladığı, suçta kullanılan ve ele geçirilemeyen kalemin doğurduğu sonuç itibariyle fiilen saldırıda kullanılmaya elverişli olması nedeniyle 5237 sayılı TCK'nin 6/1-f-4 maddesi kapsamına giren silah niteliğinde olduğu bu sebeple sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 86/3-e maddesinin uygulanması gerekir.

Mağdurun iteklenmesi sonucu düşerek yaralanması kasten yaralama suçu olarak kabul edilir:

Sanığın iteklemesi sonucunda mağdurenin düşerek yaralanmasına neden olduğu anlaşılan olayda kasten yaralama suçundan cezalandırılması gerekirken, suç vasfında hataya düşülerek sanığın eyleminin taksirle yaralama olarak değerlendirilerek mağdurenin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle yazılı şekilde düşme kararı verilmesi hukuka aykırıdır (Y3CD-K.2014/28856).

Yaralayıcı ya da kalıcı hasar bırakacak şekilde atılan tekme suç kapsamında sayılabilse bile aşağıda verdiğimiz örnekle de bazı tekmelerin suç sayılmayacağı mahkemenin kararları arasında yer almaktadır.

"Kişini yaşamını tehlikeye sokan bir durumun olmadığı, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu, vücudunda kemik kırığı tanımlanmadığı, yüz sınırları içerisinde cilt bütünlüğünü bozan travmatik lezyon tarif edilemediğinden yüzde sabit iz tespitinin yapılamadığı, organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması ya da yitirilmesi niteliğinde herhangi bir anatomik eksiklik veya fonksiyonel bozukluk tespit edilemediği oy birliği ile mütalaa olunur."

@erolkaranet - 04.11.2019 
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda