@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Emzirme İzni Talep Dilekçesi
DOĞUM YAPAN KADININ EMZİRME İZİN TALEP DİLEKÇESİ

Sayın …………………………………………………………………………………ŞİRKETİ
                    (İNSAN KAYNAKLARI / PERSONEL MD.LÜĞÜ / YÖNETİMİNE )

...…/……./20....

Konu : Emzirme İzin Talebi Hk.


İşyerinizde …../……../…………….. tarihinden itibaren çalışmaktayım.

…./………../……. Tarihinde doğum yaptım.

……/..…. /……… - ……./………/………… tarihleri arasında doğum izni kullandım.

4857 sayılı İş Kanununun 74. Maddesi gereğince 1 yıllık süre için, 1.5 saat emzirme izni kullanmak istiyorum.

Emzirme iznimi tamamını iş bitiminden önce / ……. : .…… - ……. : ……. , …… : …… - …… : ……. saatleri arasında kullanmayı talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

Adı Soyadı
İmza
Adres :
…………………………………………..
…………………………………………..
………………………………………….
…………………………………………..

EK :
Doğum Rapor Örneği

@erolkaranet - 08.07.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda