@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Cenaze Yardımı Nasıl Alınır. Kaç Liradır

SGK, ölüm sonrasında geride kalanlara 2021 yılı için 918,00 TL 'cenaze ödeneği' ödüyor. Bunun için ölen kişide sigortalılık şartı aransa da, ölüm tarihinde çalışmayan biri için bile 360 gün prim ödenmişse bu ödenekten faydalanmak mümkün.

Sosyal güvenlik sistemi sigortalıları ölüm riskine karşı da koruyor.
Ölüm sonrasında geride kalanlar için SGK ölüm aylığı ve cenaze ödeneği ödüyor. Cenaze ödeneğinin amacı cenazenin kaldırılması için gerekli masrafların karşılanması ve geride kalanların bu masraflarla uğraşmaması. Ölüm aylığı pek çok kişi tarafından biliniyor ve bunun için gerekli işlemler yapılıyor. Ancak cenaze ödeneği çok fazla bilinmediği için atlanabiliyor.
Ölüm sonrası geride kalanlara cenaze ödeneği ödenebilmesi için ölen kişinin mutlaka sigortalı olması gerekmektedir. Sigortasız çalışan kişinin ölümü halinde geride kalanlara cenaze ödeneği ödenmesi mümkün değildir.

360 GÜN ARANIYOR
Bu nedenle kayıtdışı çalışmak yalnızca kişinin kendisini değil, ailesini de riske atan bir durumdur. Sigortasız çalışan kişiler ailelerini de düşünerek bu yola hiç sapmamalılar. Ölüm sonrası geride kalanlara cenaze yardımı ödenmesi için ölen kişi adına en az 360 gün yani bir yıl uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmesi gerekir. Ölen kişi adına bir yıl prim ödenmemiş ise geride kalanlara cenaze ödeneği verilmez. Geride kalanlara cenaze ödeneği ödenmesi için ölen kişinin ölüm tarihinde aktif olarak sigortalı olması gerekmez. İşsiz olsa bile... 360 gün uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmiş ise ölen kişi ölüm tarihinde çalışmıyor olsa bile SGK'dan cenaze ödeneği alınabilir. Dolayısıyla ölüm tarihinde çalışmayan bir kişi için bile, eğer 360 gün prim ödenmişse SGK'dan cenaze ödeneği alınması mümkündür.

EMEKLİYE ŞART YOK
Ölen kişi eğer iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri veya malullük aylığı almakta iken ölmüşse bu durumda 360 gün prim ödeme şartı aranmaz. Dolayısıyla iş kazası sonucu ölen bir kişi o gün bile işe başlamış olsa geride kalanlara cenaze ödeneği ödenir. SGK'dan emekli bir kişinin ölümü halinde de geride kalanlara cenaze ödeneği ödenir. Prim ödeme şartına bakılmaz. Dolayısıyla emekli aylığı alan bir kişinin ölümü halinde her halükarda geride kalanlara cenaze ödeneği ödenir. Öncelik eşe verilir
Sigortalının ölümü sonrası cenaze ödeneği sigortalının eşine ödenir. Eşi yoksa çocuklarına, o da yoksa anne babasına, ya da kardeşlerine ödeme yapılır. Bu kişilere de yapılamazsa ödeme masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir. Beş yılı aşarsa ödemez Cenaze ödeneğinin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde alınması gerekir. Bu üre aşılmışsa cenaze ödeneği ödenmemektedir. Dolayısıyla SGK'dan cenaze ödeneğini almayı unutanlar beş yıl içerisinde dilekçeyle müracaat ederek ödeneği alabilirler. Aksi taktirde bu süre geçilmişse SGK cenaze ödeneği ödemez.

NASIL ALINACAK
Cenaze ödeneği için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçeyle SGK il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir. Sigortalının ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmemişse dilekçeyle birlikte sigortalının ölüm tarihini belirten ölüm belgesinin SGK'ya verilmesi gerekir.

CENAZE ÖDENEĞİ 2021 YILI İÇİN KAÇ LİRA
Cenaze ödeneği, kurum yönetim kurulunca belirlenip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanan tarife üzerinden ödenir
 
Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, “2021 yılı cenaze ödeneği miktarı 918,00 TL’dir.”

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 2021 yılı için 3.149,94 TL'dir. 

Cenaze ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

“İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞI SONUCU VEYA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ, MALÛLLÜK, VAZİFE MALÛLLÜĞÜ VEYA YAŞLILIK AYLIĞI ALMAKTA İKEN VEYA KENDİSİ İÇİN EN AZ 360 GÜN MALÛLLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI PRİMİ BİLDİRİLMİŞ OLUP DA ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNE KURUM YÖNETİM KURULUNCA BELİRLENİP BAKAN TARAFINDAN ONAYLANAN TARİFE ÜZERİNDEN CENAZE ÖDENEĞİ ÖDENİR. CENAZE ÖDENEĞİ, SIRASIYLA SİGORTALININ EŞİNE, YOKSA ÇOCUKLARINA, O DA YOKSA ANA BABASINA, O DA YOKSA KARDEŞLERİNE VERİLİR.

CENAZE ÖDENEĞİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRADA SAYILANLARA ÖDENEMEMESİ VE SİGORTALININ CENAZESİNİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLER TARAFINDAN KALDIRILMASI DURUMUNDA, ÜÇÜNCÜ FIKRADA BELİRTİLEN TUTARI GEÇMEMEK ÜZERE BELGELERE DAYANAN MASRAFLAR, MASRAFI YAPAN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE ÖDENİR.(5510/37. MD 3.ÜNCÜ VE 4.ÜNCÜ FIKRASI)

CENAZE (ÖLÜM) ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla;
1- Eşine,
2- Eşi yoksa çocuklarına,
3- Eş ve çocuğu yoksa ana veya babasına,
4- Eş, çocuk, ana ya da baba yok ise kardeşlerine verilecektir.
Cenazeyi yukarıda saydığımız kişilerden kimse sahiplenmemiş ya da kimsesi yok ise, cenazenin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, cenaze ödeneği tutarını geçmemek üzere belgelere dayanan tutar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenecektir.

CENAZE ÖDENEĞİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
1- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu,
2- Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken,
3- Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilecektir.

TARIM İŞÇİSİNE CENAZE ÖDENEĞİ
2925 sayılı Kanun gereğince;
Cenaze masrafı karşılığı yalnızca iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halinde ödenecektir.
Cenaze ödeneğinde 5 yıl zamanaşımı vardır süreyi geçirmeden ilçe sosyal güvenlik merkezine müracaat edilmelidir.

Detaylar için tıklayınız

Son Güncelleme: 30.03.2021
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm