@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner
Ücretsiz Avukat Hakkı
Adli Yardım - Ücretsiz Avukat Hakkı Nedir ?

Adli yardım, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve bu özgürlüğün kullanımındaki eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların davanın gerektirdiği yargılama giderlerinden geçici olarak bağışık tutulmalarının yanı sıra ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırımasıdır.

Adli Yardımdan Kimler Yararlanabilir?

Yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, haklı oldukları yolunda kanaat uyandırmak kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.

Tüm Davalarda Adli Yardım Alabilir miyim?

Adli yardım sistemi ceza davaları dışındaki davalar içindir. Ceza davalarında adli yardım sistemi farklı yapılandırılmıştır. Adli yargıda (hukuk mahkemelerinde) ve idari yargıda dava açarken veya aleyhinize dava açılmışsa adli yardım talep edebilirsiniz.

Ceza Davalarında Adli Yardımdan Faydalanabilir miyim?

Hayır. Adli yardım sadece özel hukuk ve idari davalar için size yardımcı olacaktır. Ceza davalarında farklı bir usul belirlenmiştir. Alt sınırı beş yıl hapis cezasından fazla olan bir suçun şüphelisi iseniz talebiniz olmaksızın veya avukat seçemeyecek durumdaysanız talebiniz halinde size bir avukat atanacaktır. Ayrıca avukatı bulunmayan sağır dilsiz kişilere ve 18 yaşından küçük olan şüphelilere devlet tarafından avukat atanmaktadır.

Adli Yardım İçin Ne Yapmalıyım?

Adlî yardım için dava açılmadan önce yargılamanın yapılacağı mahkemeye, dava açıldıktan sonra ise yargılamayı yapan mahkemeye, icra ve iflas takiplerinde takibin yapılacağı yerdeki icra mahkemesine, Kanun yollarına başvuru sırasında bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya başvurulması gerekmektedir. Mahkeme adlî yardımın koşullarının oluşup oluşmadığını değerlendirerek talebin kısmen veya tamamen kabulüne ya da reddine ilişkin karar vermektedir. Adli yardım, hükmün kesinleşmesine kadar devam edecektir.

Mahkemelerce adlî yardım talebi konusunda verilen kararlar kesindir. Ancak adli yardım talebi reddedilen kimse, sonradan gerçekleşen bir sebebe dayanarak yeniden adli yardım talebinde bulunabilir.

Adlî yardım talebinizin mahkemece kabulü halinde yargılama harç, avans ve giderlerini de adlî yardım kararı devam ettiği müddetçe kısmen veya tamamen ödemeyebilirsiniz.

Avukat Atanması İçin Adli Yardımdan Nasıl Yararlanabilirim?

Maddi açıdan avukat tutamayacak durumdaysanız adli yardım yoluyla temin edilecek bir avukat tarafından davanızın takip edilebilmesi için baro başkanlıklarına ya da baro adli yardım bürolarına başvurabilirsiniz.

Adli Yardımda Avukatın Ücret Almaz mı ?

Adli yardım avukatı ücretsiz çalışmamaktadır. Asgari ücret tarifesine göre belirlenen ücret Baro tarafından sizin adınıza ilgili avukata ödenir. Bu ücret piyasa koşullarına göre belirlenen ücretten düşüktür; ancak adli yardım servislerinde çalışan avukatlar bu durumu kabul ederek gönüllü olmuşlardır. Baro Adli Yardım Kurulları görevlendirdikleri avukatları takip ederler.

Ödemediğim dava harç ve giderleri daha sonra benden alınacak mı?

Adli yardım kararından dolayı ertelenen tüm yargılama giderleri ile Devletçe ödenen avanslar dava veya takip sonunda haksız çıkan kişiden tahsil olunur. Dava ya da takipte haksız çıkmanız hâlinde ödemenize karar verilir. Ancak uygun görülürse haksız çıkmanız halinde ödenecek yargılama giderlerinin en çok bir yıl içinde aylık eşit taksitler hâlinde ödenmesine karar verilebilir.

Adli Yardım Nasıl Çalışır ?

Adli yardım bürosu, adli yardım talebinde bulunan kişi için ücretsiz olarak bir avukat atar. Bu avukat, adli yardım talebinde bulunan kişi adına gerekli başvuruları yapar, davaları açar ve takip eder.

Adli yardım büroları randevulu sistem ile çalışır. Bu nedenle, adli yardım bürosuyla görüşme yapmak için randevu almalısınız. Randevu günü yapılan görüşme neticesinde adli yardım kurulu, avukat atanıp atanmayacağına bir ay içinde karar verir ve kararını talebi yapan kişiye bildirir.

Kurul tarafından avukat talebinizin reddedilmesi halinde, baro başkanlığına 15 gün içinde itiraz edebilirsiniz.

Şiddet, çocuk istismarı ve buna benzer suçlarda, Ailenin Korunmasına Dair Kanun kapsamında aile mahkemelerinde açılacak davalarda, adli yardım büroları gerekli evrakları öncelikle talep etmeksizin en hızlı şekilde görevlendirme yapar. Böyle durumlarda, avukata verilmek üzere noterden vekaletname çıkarılması gerekir. Vekaletname ücretini ödeyemeyecek durumdaysanız, baro başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak bu bedelin adli yardım fonundan karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Dava harç ve masraflarını karşılayamayacak durumdaysanız, dava açtığınız mahkemeden kendiniz veya avukatınız aracılığıyla adli müzaheret (yardım) isteyerek masrafların devlet tarafından karşılanmasını talep edebilirsiniz.

Mahkeme ekonomik yoksunluğunuz olup olmadığını araştırır, gerek görmesi halinde sizden belge talep edebilir ve bu konuda bir karara varır.

Nasıl başvurulur?

Adli yardım bürosuna adli yardım talebiyle, dava devam ederken veya dava açılmadan önce başvurabilirsiniz.

Başvuru sırasında 
  • Muhtardan alınacak fakirlik belgesi, ( Önemli not; bazı barolar, aylık kazancınızı gösteren, üzerinize kayıtlı gayrimenkul veya araç olup olmadığını kanıtlayan, herhangi bir sigortadan yararlanıp yararlanamadığınızı ispatlayan belgeleri de göstermenizi isteyebilir. 
  • ikametgah belgesi, 
  • Nüfus cüzdan fotokopisi, 
  • Dava için gerekli belgelerin fotokopisi
  • Eğer davanın açıldığı yer ve ikamet ettiğiniz yer farklı ise, iki yerleşim yerinden birindeki baroya başvurabilirsiniz. 
Türkiye’de bulunan tüm barolarda adli yardım hizmeti verilmektedir. Avukat atamasının en kısa zamanda yapılabilmesi için davanın görüldüğü yerdeki baroya başvurmanız daha uygundur.

Özetle, Adli yardımdan faydalanmak için icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına ya da baro adli yardım bürolarına şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. 

İstenen evrakları teslim etmeniz

Talebinizin olumlu değerlendirilmesi halinde, görevlendirilen avukat adına vekalet çıkarmanız gerekecek ve hukuki süreç başlayacaktır. 

İhtiyaç halinde, gerçek kişilerin yanı sıra, kamuya yararlı dernek ve vakıfların da adli yardıma başvurmalarına imkan tanınmıştır.

Etiket

Reklam

Reklam

Bilmeniz Gerekebilir