@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Nafakaya haciz konur mu ?




SORU : Annemle babam ayrı yaşıyorlar fakat hala evliler. Annem 2007 den beri babamdan nafaka alıyor. Babamın emekli maaşından kesilen bi miktar para nafaka olarak annemin hesabına yatıyor.

babam eskiden annemin üzerine eve doğalgaz almıştı. Fakat faturaları ödenmemiş. Bugün annemi bi avukat aradı ve borcunuz var, eşinizden nafaka alıyormuşsunuz, borcu ödemezseniz bu nafakaya haciz koydurcam dedi. Böyle bisey mümkün mü. Nafakaya veya nafakanın yattığı banka hesabına haciz konulabilir mi. Beni aydınlatırsanız sevirim. Şimdiden teşekkürler.

CEVAP: Geçim amaçlı ve mahkeme kararıyla verilen nafakalar hacze kabil olmayan gelirlerden olup, haczedilemez.

İlama müstenit olan nafakadan kastedilen şey, dava sırasında hakimlikçe kişinin yaşamını sürdürmek için öncelikle ve zaruri olarak hükmedilen bir para olup, ara kararı ile takibe konulmasındaki amaç da, dava sonucu beklenmeksizin nafakanın bir an önce tahsilinin gerekmesidir. Bu nedenle lehine hükmedilen kişinin geçimi için zorunlu olan Medeni Kanunun hükümlerine göre verilen nafakanın birikmesi halinde dahi niteliği itibariyle haczi caiz değildir

Borçlunun «ilâma dayanarak» aldığı nafakalar hiç haczedilemediği halde, «ilâma dayanmayarak» aldığı nafakalar kısmen haczedilebilir. Çünkü, ilâma dayanan nafaka, gerçekte borçlunun geçimi için zorunlu olan gereksinmeler dikkate alınarak takdir olunmuştur. Bu nedenle, mahkemece takdir olunan bu paranın mutlaka alacaklının eline geçmesi şarttır.

Sizin durumunuzda banka hesabında nafaka dışında yatırılmış herhangi bir para, hisse senedi vs gibi akarlar varsa haczi kabildir.


@erolkaranet - 02.05.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda