@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sigortasız Çalışanlar Ne Yapmalıdır
Sigortasız çalışanlar, haklarınızı mutlaka arayın. Okuyun haklarınızı öğrenin…

Staj ve çıraklık dahil Türkiye’de çalışan herkesin sosyal güvencesinin olması kanuni bir zorunluluk.

Hemen başta söyleyelim; sigortasız çalıştırılıyorsanız mutlaka bunu ALO 170’e bildirin ve gereği yapılsın.

BİMER hattı üzerinden yahut da SGK’ya doğrudan verilecek bir dilekçe ile kayıtdışı çalışmanın ihbar veya şikayet edilmesi mümkün.

Sigortasız çalıştırıldığınız sürelerdeki belgeleri saklayın.

SGK’nın halen işyerinde çalışıyor olan kişiler ile ilgili tespit yöntemi işyerinde yerel denetim yapmaktır. İşyerine habersiz gidilerek denetim yapılması anlamını taşıyan “yerel denetim”de çalıştığı görülen sigortalının geriye dönük bir yıllık süreye kadar hizmeti tespit edilir.

Öte yandan SGK müfettişleri/denetmenleri işten ayrılmış olan kişiler için ancak sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan bir belge edinmeleri halinde hizmet tespitinde bulunabilir.

Sonradan düzenlenebilir nitelikte olmayan belgeler fatura, sevk irsaliyesi, banka yazıları, yevmiye defteri, resmi yazı gibi belgeleri kapsar.

Eğer sigortalının elinde bu nitelikte bir belge yoksa idari aşamada hizmetini kazanabilmesi mümkün değildir. Zira 5510 sayılı Kanun müfettiş/denetmenin hizmet tespiti için belge bulmasını şart koşar.

İş Mahkemesine Başvuru Süresi Beş Yıl

Sigortasız işçi çalıştıranlara da kişi başına her ay 2 asgari ücret para cezası uygulanıyor. Primler ise faiziyle alınıyor.

EMEKLİLİĞE SAYDIRIN

Sigortasız çalıştığınız dönemin tazminatını alabileceğiniz gibi emeklilik hesabına da katabilirsiniz. Öncelikle durumu SGK’ya bildirin. Burada gerekli incelemeler yapıldıktan sonra o günleriniz emeklilik hesabınıza katılacaktır.

@erolkaranet - 25.04.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda