@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Nafaka şartını ihlal edenin cezalandırılması talepli dilekçe örneği
Nafaka şartını ihlal edenin cezalandrılması talepli dilekçe örneği
.......
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE


YAKINAN :.......


VEKİLİ :.......


SANIK :.......


SUÇ : Nafaka Şartını İhlal


AÇIKLAMALAR :


1-Müvekkilimiz ile sanık ....... Asliye Hukuk Mahkemesinin ....... tarih, ....... E. Ve ....... K. Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Müşterek çocuklarının velayeti müvekkilimize bırakılmıştır.


2-Davalı tarafından küçük çocuklarının her birisi için ....... tutarında iştirak nafakası verilmesi mahkeme tarafından kararlaştırılmıştır. Karar kesinleşmiştir.


3-İlam, tarafımızdan .......nün ....... Esas Sayılı dosyası ile icraya konmuştur. Sanığa tebligat yapılmasına karşın bu güne dek -6 aylık süre geçtiği halde- icra dosyasına para yatırılmamıştır.


Bu nedenlerle sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.


YASAL NEDENLER : İİK. Madde 344


KANITLAR : İcra Dosyası


İSTEM SONUCU :
Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

YAKINAN VEKİLİ

@erolkaranet - 22.08.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda