@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner


erolkaranet

Maaş Haczi müzekkeresine cevap dilekçe örneği
Maaş Haczi müzekkeresine cevap

T.C.
………………………………….

....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'ne

0000/000000EKONU Maaş Haczi müzekkeresine cevap

ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :


Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.

Borçlu şirketimizden ............... TL maaş almakta olup , talimatınız gereği olarak 1/4 ü ................ ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

...../..../ .........

Şirketi Yetkilisi
Ad ve Soyad
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm