@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İşten çıkmış işçi için gelen maaş haczi müzekkeresine cevap dilekçe örneği

İşten çıkmış işçi için gelen maaş haczi müzekkeresine cevap

T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'ne
0000/000000E


KONU : Maaş Haczi müzekkeresine cevap


ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş  bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize  müzekkere yazılmıştır.

Borçlu ....…/....../...... tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.  ...../..../ .........Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda