erolkara.netİşten çıkmış işçi için gelen maaş haczi müzekkeresine cevap

T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'ne
0000/000000EKONU : Maaş Haczi müzekkeresine cevap


ALACAKLI : ...............................................................

BORÇLU : ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş  bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize  müzekkere yazılmıştır.

Borçlu ....…/....../...... tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.  ...../..../ .........Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyad

Daha yeni Daha eski