@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

İcra kefili ne demektir
Kefil, Borcunu ödemeyenin veya verdiği sözü yerine getirmeyenin bütün sorumluluğunu üzerine alan kimse demektir. İcra kefili de icra takibine konu edilen ve anında ödenemeyen bir borcun üçüncü kişi ( icra kefili ) tarafından üzerine alınmasıdır.

İcra kefili alırken aranan şekil şartları

İLGİLİ MEVZUAT 818-BORÇLAR KANUNU/483 2004-İCRA VE İFLAS KANUNU ( İİK )/38

İ.İ.K.nun 38. maddesi hükümleri icra kefaletlerinin müteselsil kefalet hükmünde olduğunu ve ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabi bulunduğunu düzenlemektedir.

Amacı, icra takibine konu edilen ve anında ödenemeyen bir borcun üçüncü kişi ( icra kefili ) tarafından ödenmesini sağlamaya yöneliktir. İcra kefaletinin şekli hakkında İİK’nda özel bir hüküm bulunmadığından, BK.nun 483 ve takip eden maddeleri hükümleri gözetildiğinde, yazılı şekilde olması ve kefalet taahhüdünün altında kefilin imzasının bulunması yeterlidir.

KEFALETİN GEÇERLİLİK ŞEKLİ

icra kefili olan kişiye en kısa sürede icra emri gönderilmesi gerekmektedir. Kefile icra emri gönderilmesi ve kesinleşmesinin beklenilmesi gerekmektedir. icra kefiline icra tebliğ edilecek... takip kesinleşecek ondan sonra taahhüt verilirse geçerli olacak.. haciz sırasında bu şekilde kefil tarafından verilecek taahhüt takip kesinleşmediği için geçersizdir

@erolkaranet - 21.08.2019


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda