@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Evlenen Kişinin Kıdem Tazminatını Alması İçin Dilekçe

Evlilik nedeniyle iş akdinin feshi ve kıdem tazminatın ödenmesi için noterden yapılacak ihtarname örneği.


… … NOTERLİĞİ’ NE
İHTARNAME
İHTAR EDEN :
TC KİMLİK NUMARASI :
ADRES :
VEKİLİ : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
ADRES : (Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
MUHATAP :
ADRES :

KONU : ../../…. Tarihinde gerçekleştirmiş olduğum evliliğim nedeniyle iş akdimin feshi ve 1475 S. K. m. 14 gereğince kıdem tazminatın ödenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Ben… …, … sigorta sicil numarası ile işyeriniz … Fabrikası’nda ../../…. Tarihi ile ../../…. Tarihleri arasında çalışmıştım. Çalışmam devam ederken ../../…. Tarihinde ise evlendim.

2-) Yapmış olduğum evlilik sonrasında mesaili olarak çalışmakta olduğum işimin aile hayatımı etkilemesiyle zor bir sürece girdim. İşyeri çalışma sürelerinin aile yaşantısıma uymaması nedeniyle işyerinizde çalışmaya devam edebilmeme artık imkan kalmamıştır.

3-) Gerçekleştirmiş olduğum evliliğimin aile yaşantıma olumsuz etkisinden ötürü ve yine yasal hakkımı kullanarak iş akdimin feshini ihtaren bildirir; 1475 S. K. m. 14 gereğince iş sözleşmesinin feshi sonucu doğmuş olan kıdem tazminatı alacağının tarafıma ödenmesini, aksi halde alacakların tahsili için yasal yollara başvuracağımı, mahkeme masraflarının tarafınıza yükleneceğini ihtar ederim. …/ …/ …

İHTAR EDEN SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin muhataba memur vasıtasıyla tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafıma verilmesini saygı ile talep ederim. …/ …/

Ad Soyad
İmza


#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda