@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Evlilik birliğinin bitirilmesi için basit dilekçe örneği

Evlilik birliğinin bitirilmesi için basit dilekçe örneği

..............................
SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
DAVACI         :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI         :.......

KONU           : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

AÇIKLAMALAR        :

1-Müvekkilem ile davalı  evli olup evlilik kayıtları ....... İli, ....... İlçesi, ....... Mahallesi/Köyü, ....... Cilt, ....... Sayfa, ....... Kütük Sıra Nodadır. Tarafların bu evliliklerinden ....... Doğumlu .......,çocuğu mevcuttur.

2-Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamaları sonucu aralarında geçimsizlik baş göstermiştir.
 
3-Taraflar iyi niyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışlarsa da bunda başarılı olamamışlar ve her geçen gün bir birlerinden daha da uzaklaşmışlardır.

4-Taraflar arasında baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tarafların tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün değildir. Davalı eşte aynı düşüncededir. 

YASAL NEDENLER       : MK., HUMK ve İlgili Mevzuat

 KANITLAR             :   Nüfus Kayıtları, Tanık, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller

CEVAP SÜRESİ         : 10 Gündür 

İSTEM SONUCU         : Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından boşanmalarına, reşit olmayan müşterek çocukları   .......   'un  velayetlerinin davacı anneye verilmesine karar verilmesini talep ederim.                                                                                                                                                                                  
DAVACI VEKİLİ  
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda