@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması istemli dilekçe örneği
.......................
SAYIN BAŞKANLIĞINA
.....................


MEMNU HAKLARININ
GERİ VERİLMESİNİ İSTEYEN :.......
   
VEKİLİ                                      :.......

KONU                                       : Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılması istemidir.

       
AÇIKLAMALAR                 :

1- Müvekkilimiz haksız tahrik nedeni ile bir şahsın ölümüne sebebiyet vermiş ve  ............. Ağır Ceza Mahkemesi' nin ../....      Esas, ../.... Karar sayılı ve ../../.... tarihli kararı ile hüküm giymiştir.

2-Müvekkilimiz cezasını yasalar çerçevesinde çekmiştir.

3-Yasanın aradığı diğer koşullar da gerçekleştiğinden müvekkilimiz hakkında evvelce verilen Kamu haklarından yasaklılığın kaldırılmasına ve müvekkilime memnu haklarının iadesine karar verilmesini istemekteyiz.

İSTEM SONUCU         : Yukarda anılan nedenlerle, CMUK ve TCK maddeleri gereği  müvekkilimizin kamu haklarından yasaklılığının kaldırılarak, memnu haklarının geri verilmesine   karar verilmesini talep ederiz.


      &nbs
p;                                 Vekil Avukat
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda