@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Haciz nasıl konulur
Borçlu borcunu ödemezse, alacaklı icra dairesine başvurur, ödeme emri çıkartır. Borçlu yine süresinde ödeme yapmazsa alacaklı takibe devam edilmesini ister, bu durumda icra dairesi borçlunun mallarına el koyar, bu duruma haciz denilir

Bir alacağın ödenmesi için borçlunun parasına, gelirine, maaşına ya da malına icra dairesi tarafından el konulması.

Borçlu olan kimseye, alâkalı tarafından, borcunun ödenmesi için icra yolu ile bir ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emri, süresi içinde borçlu, ya (borcunu öder ,ya da borcuna karşılık mal beyanında bulunur ya da borcunun kabul etmez. Borcunu kabul etmemesi hali ilgili mahkemeler kanalı ile karara bağlanır.

Ödeme emrinden sonra borçlu borcunu ödememişse, alacaklı, icra dairelerince, borçlunun mallarının haciz edilmesini ister. Borçlunun malları geçici olarak haczedilir. Yine belli şuleler içinde borç ödenmezse, geçici olan bu haciz, belli hükümler altında kesin hacze çevrilir ve mallar, icra yolu ile satılarak, alacaklı alacağını almış olur

@erolkaranet - 09.07.2019
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda