@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Varlık Yönetim Şirketleri Nedir
Varlık yönetim şirketi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, bankalar ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılması amacına yönelik olarak faaliyet göstermek üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alarak kurulanşirketlerdir

"Varlık Yönetim Şirketi" (VYŞ / AMC) adlı şirket modeli, Türk hukuk sistemine, Türkiye'nin mali sektörde yaşadığı Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri ve bu krizlerin sebep olduğu gerek mali sektörde, gerekse de reel sektörde yaşanan bunalımları aşmak amacıyla, 30.01.2002 tarih ve 4743 sayılı Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile girmiştir.

Aslında bu model, 1980'li yıllardan itibaren A.B.D.'de "RTC" ve "FDIC", Meksika'da "FOBAPROA", G.Kore'de "KAMCO", Çin'de "CHAMC", Endonezya'da "IBRA", Tayland'da "FRA", Malezya'da "DANAHARTA", Filipinler'de "APT" ve Gana'da "NPART" isimleriyle var olan ve IMF'in Türkiye'ye önermiş olduğu bir modeldir.

Türkiye'de yaşanan üst üste krizler, mali piyasalara duyulması gereken güveni yok etmiştir. Akabinde çalışma şartları zora giren banka ve diğer finans kurumları, krizden kurtulmak güdüsü ile ödeme güçlüğü içindeki reel sektördeki alacaklarını hukuki takibe almışlar, sonuç olarak da birçok şirket iflasın eşiğine gelmiş ve hatta halk diliyle "kepenkleri kapatmak" zorunda kalmıştır.

4743 sayılı Kanun, Bankalar Kanunu'nda değişiklikler getirmiş, ayrıca "İstanbul Yaklaşımı" olarak adlandırılan şirketlerin bankalar, Özel Finans Kurumları ve diğer mali kurumlara olan borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda düzenlemeler yapmış ve bu amaçla vergi mevzuatında istisnalar getirmiştir.

Kanunun 3. maddesinin 7. fıkrası "Varlık Yönetim Şirketleri"nden bahsederek, "alacakların ve varlıkların satın alınması ve yeniden yapılandırılarak satılması amaçlı" bu şirket modelini hukuk sistemimize sokmuştur. 01.10.2002 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ise VYŞ'nin yapısı ve faaliyet alanı hakkında düzenlemeler getirmiştir.

BANKACILIK sektörünün yeniden yapılandırılmasındaki önemli kilometre taşlarından biri, Varlık Yönetim Şirketi'dir.

Bu şirket, bankaların geçmişte verip de artık tahsil edemedikleri kötü kredileri belli bir fiyattan satın alıp banka bilançolarındaki kötü kredileri temizlemeyi amaçlamaktadır. Satın alınan kötü kredilerin tahsil edilmesi işiyle artık Varlık Yönetim Şirketi uğraşacaktır.

Alacağı düşük fiyattan alıyor kazanç elde ediyor

Varlık yönetim şirketleri, bankaların tahsil için fazla zaman harcamak istemediği alacaklarını ihale ile düşük fiyattan satın alıyor. Örneğin bir banka 100 milyon liralık borcunu yüzde 50-60 iskontoyla satıp, 40-50 milyon lirasını alarak sorunu varlık yönetim şirketine devrediyor. Bundan sonraki süreçte artık borçlular varlık yönetim şirketiyle muhatap oluyor. Bu örnekten yola çıkılınca, 40-50 milyon lirayı aşan her tahsilat, varlık yönetim şirketinin kazanç hanesine yazılıyor.

Varlık yönetim şirketleri, Türkiye’de bankacılık sisteminin çöktüğü 2001 yılındaki krizin ardından, bankaların kötü aktifleri temizlemelerine yardımcı olmak için kurulmuştu.

Varlık Yönetim Şirketlerine borcunuz var mı ? Tıkla öğren 

Varlık Yönetim Şirketlerini öğrenmek için tıklayınız

Derleme @erolkaranet - 11.02.2016 - Son Güncelleme 14.09.2022
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda