@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Bakanlık Yok Diyor Aile Hekimleri Randevusuz Bakmıyor



Aile hekimliği tarifinde “Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerdir.” denmektedir.
Ve ayrıca Sağlık Bakanlığı her fırsatta “ İsteyen vatandaşlar randevu almadan da Aile Hekimine müracaat edebilir. Yani muayene olabilmek için randevu almak zorunlu değil. Ayakta tedavi olmak için başvuran hastaların muayenesi yapılacak.  Acil olarak gelen hastalara ise her zamanki gibi öncelik verilecek. Aile Hekimi izinli olan bir hasta, doktoruna vekâlet eden bir başka Aile Hekimine başvurarak muayene olabilecek.” Demesine rağmen bir pek çok ASM ve TSM lerde randevu almadan gelen hastalar görevliler tarafından “randevunuz yok” denilerek kapılardan çevrilmektedir.

Sağlık Bakanlığı 1 Haziran2016’te başlayan hatta hasta adına aile hekimlerinin, hastalarına ileri tetkik için kardiyoloji, endokrinoloji, hematoloji gibi yan dal uzmanlıkları için randevu alabileceğini,  aile hekimlerinin yönlendirdikleri hastalar için geri dönüş alması, tetkik sonucunu ve reçeteyi görmesi de mümkün hale getirildiğini söylemesine rağmen bu tür hizmetleri yerine getirmek bir yana aile hekimleri randevusuz hastaya bakmamaktadır.
ASM’lerden geri döndürülen hastalar randevu şartı olmadığını dile getirdiğinde doktor ve diğer
çalışanlar tarafından “çok bilme, git şikayet et” denilerek bir kez de tacizle karşılaşmaktadırlar.
Sağlık Bakanlığının ya aile hekimleri için randevu uygulamasına son vermelerini ya da randevusuz hastalara bakmayanların şikâyeti halinde bunların görevine son vermelerini isteyen vatandaşlar “bir de doktora şiddet uygulamayın diyorlar, bakanlığın kurallarına aykırı hareket ediyorlar, bizleri kapıdan kovuyorlar, Bu durumda ne yapalım “ demektedir.

Erol Kara - 21.02.2016
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda