@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Reklam


Yeni Ev Sahibi Sıfatı ile Kiracıya Tahliye İhtarname örneğiYeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtar Örneğidir

İ H T A R N A M E
                                                                                                                .......

İHTAR EDEN :.......

VEKİLİ :.......

KARŞI TARAF :.......

KONU : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır.


AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkilimiz halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz, ....... adresinde bulunan apartman dairesini ......... Tapu müdürlüğünün, ............. tarih ve ......... yevmiye nolu işlemi ile ev sahibinizden satın almış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisi ektedir)

2-Taşınmaz, müvekkilim tarafından mesken olarak kullanılacaktır. Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile aranızda yapmış bulunduğunuz kira mukavelesi, müvekkilimiz tarafından yenilenmeyecektir. Taşınmanızı kira döneminin sonunda tahliye etmenizi itiyoruz.

3-Konutun dönem sonunda tarafınızdan tahliye edilmemesi durumunda, aleyhinize “Yeni Malik Sıfatı İle” tahliye davası açacağımızı ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

                                                                                               İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                .......

SAYIN NOTER ;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını saygı ile talep ederim.                                                                             


İHTAR EDEN VEKİLİ
      .......

@erolkaranet - 24.04.2020
Hukuk, Yaşam, Din, Sağlık, Magazin, Turizm