@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Resulullahın Ayak Ucunda Yatsı Namazı

Genellikle Yatsı namazlarını Rasulullah (s.a.v.)'in ayak ucunda kılmak nasib oldu. Aslında Rasulullah (s.a.v.)'in Hz. Aişe dışındaki eşleri ile yaşadığı mekan olan bu kısım hakkında bırakın Türk ziyaretcilerin Diyanet görevlilerinin dahi bilgisi yok. Ehlulllahın Rasulullah'a teveccuh ve hatta rabıta için tercih ettikleri bu mekanda namaz kılmak isteyenler arasında buranın tarihi konumunu bilen Pakistan-Hind müslümanları gayret ediyorlar. Aynı mekanın giriş kısmında Hz. Ali (k.v.) ile Hz. Fatıma -r.anha-nın mütevazi evlerinin giriş kapısı da bulunduğundan Şia bu mekana yaklaşmak istediğinden İranlı ziyaretciler de burada yoğunlaşıyorlar.

Hz. Ali (k.v.) ile Hz. Fatıma -r.anha-nın Rasulullah'ın hanesine bitişik olan odasının giriş kapısı

Bu kısımda Rasulullah (s.a.v.)'in ayak ucunu işaret eden kitabe ile duvarlardaki muhtemelen ta Abbasiler zamanında taş üzerine kazınmış hat levhalarının bazı kısımlarının "yağlı boya ile çirkin bir şekilde" kapatılmış olması da "vehhabi hoyratlığı"nın somut bir örneği olarak hala görülebiliyor. Oğlum sansürcü yağlıboyacıların özensizliğinin yol yol aşağılara sızmış fırça artıklarına dikkatimi çekti.

Eski haliyle muhafaza edilen Ashab-ı suffa sekisinde eskiden genellikle ehl-i zikir; ehlullah (ve hatta ricalul-gaybden) kişileri görmek mümkündü. Bir keresinde Mescid-i Nebevi içerisinde icra edilen bir cehri zikir halkasına dahi şahid olmuştum orada. Ashab-ı suffa sekisinde oturmak bile insan bir huzur verir adeta "rahmani sekinet" bürürdü insanı. Bu defa belki de İranlıların özellikle oraya yönelmesi dolayısıyle o huzurun eseri dahi görülmüyordu. "Şerefu'l-mekan bil-mekîn" sırrının bir göstergesi oldu bu hal...

Osmanlı Tuğraları:Mescid-i Nebevi mihrabı sırtındaki Kanunî Sultan Süleyman imzası:

Mescid-i Nebevi'de Osmanlı eseri nişanelerine de henüz dokunulmamış. Babusselam ve Bab-ı Cibril'deki Osmanlı tuğraları ile mescidde sonradan inşa edilen mihrabın ön kısmındaki "Sultan Süleyman Şah bin Sultan Selim Han Bin Bayezid Han" imzalı Osmanlı imzalı kitabeler yerinde duruyordu

Nebevi'ye ziyaretiniz nasib olursa beyaz mermer üzerine nakşedilmiş bu ecdad yadigarını Babu's-Selam'dan Rasulullah (s.a.v.)'in hücresine doğru giden koridorun sol tarafında göreceksiniz.
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda