@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

Banner

Okunmayan Sayacın Cezası VatandaşaSu, gaz ve elektrik sayaçlarının okunması düzeltilmeyen sorun olarak kurumların başını ağrıtırken sayaçların zamanında okunmaması da vatandaşın başına bela cüzdanına darbe oldu.

Özelleşmeleriyle birlikte daha kötü hizmet vermeye başlayan kurumlar vatandaşın cebinden daha fazla nasıl para çıkartabileceklerini derdi içinde planlar hazırlarken halka hizmet amaçlı kurulan ancak gerek aboneliklerinde gerekse faturalandırmalarında kök söktüren su, gaz ve elektrik şirketleri zamansız kesintilerle de dert olmaya devam ediyor.

İstanbul'da yıllardır hizmet veren İSKİ'de sayaç okuma hizmetlerini taşerona verdiğinden beri bu yönde fatura itirazlarına daha fazla muhatap olurken şikayetçi vatandaş İSKİ'nin şikayet mercilerinden eli boş dönerek haklılığını ispat etmekte zorlanmaktadır.

Her ay ortalama tutar üzerinde fatura ödeyen vatandaş üç beş ayda bir yüklü fatura geldiğinde bunu nedenini ispatlayamadığından yüksek tutarlı faturaları ödemek zorunda kalmakta ve artış nedenini bilememektedir.

erolkarasiteleri olarak yaptığımız araştırma neticesinde ara ara gelen faturaların yüksekliğinin nereden kaynakladığı ortaya çıktı. Ancak bu farklı tutara sahip faturanın ispatı çok zor olup bu konuda yine vatandaş suçlu çıkmaktadır.

Zaman zaman faturaların yüksek gelmesi İSKİ tarafından taşerona verilen fatura okumalarında görevli olan ve sıkça değişmeleri yüzünden sıkıntısı çekilen işçilerin sebep olduğu bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.

Her ay oratalam 28 günde bir gelen sayaç okuma işçisi bir ay gelmediğinde vatandaşa maliyeti iki kat olmaktadır.

Her ne kadar İSKİ her ay düzenli olarak fatura gönderse de sayaç okuma işçilerinin gelmediği aylarda tanzim edilen faturalar bir önceki aylara göre ortalama alınarak düzenlenmektedir. Ya da sayaç okuyacak alana giremeyen görevli tahmini bir rakam yazmak zorunda kalmaktadır. İleriki kontrollerde gerçek saat okumalar sisteme aktarıldığında oluşan fark en son faturaya yansımakta ve tabiri caizse "karamanın koyunu sonra çıkar oyunu" dercesine yüklü faturalar vatandaşın tepkisine işte bu noktada uğramaktadır

İSKİ'nin kapısına koşan, telefon eden vatandaşlar "bana çok yazılmış" deseler de kendilerine sorulan soru "sayacınızdaki gösterge kaç" Sayaçtaki gösterge ile fatura son okuma miktarları birbirini tuttuğundan vatandaşa "fazla su kullanmışsın, sayaç neyse o, faturayı ödeyeceksin" denmektedir.

Oysa her ay ilk kademe miktarına denk gelecek şekilde su kullanan vatandaş hayali yazılan faturalardaki farkı gerçek okumalar sonucunda kademe atlayarak değerlendirilen ve katlanmış fiyat üzerinden de fatura edildiğinden yüksek miktardaki faturayı ödemek zorunda kalmaktadır. Bu yüzden de vatandaş sayaç okuma işçisinin, işçiyi denetleyemeyen taşeron firmanın ve dolayısıyla İSKİ'nin masum kurbanı olmaktadır. Ve vatandaşta "haksız fatura yapıldı" iddiasında da bulunamamaktadır.

İSKİ Su Ücretleri

Bilindiği gibi İSKİ fotoğrafta görüldüğü gibi konutlar için ilk kademede 3,91 TL olarak m3 başına kullanılan suyu fatura etmekte artan her kademe içinde farklı ücret uygulamaktadır.

Diyelim ki vatandaş her ay ortalama ilk kademeye uygun su harcarken sayaçların gerçek okunmadığı durumlarda kademesini etkileyecek birikim sonunda diğer kademeye yani 5,69 TL veya 8,30 TL fiyatla hesaplanan faturalandırmaya muhatap olmuş oluyor.


Konutlar için uygulanan sistem işyerlerine uygulanmadığı için işyerlerine ait sayaçlar aylarca okunmasa da rakam sabit olduğundan fark olmamaktadır.

Sayaç okuma işçilerinin göreve gelmeyişinden, boşvermişliğinden, sayacı yazılacak eve giremediğinden, sayaç yazacak görevlinin gönderilmeyişinden, hayali yazmalar gibi sebeplerle faturası gerçek okuma olmadan düzenlenince vatandaş bir sonraki aylarda kademe atlaması sisteme yansıdığından  ücret farkı oluşmakta ve bundan dolayı mağdur duruma düşmektedir.

İSKİ konutlara uyguladığı kademeli fatura sisteminden vaz geçtiğinde ve tek fiyat uygulaması yaptığında vatandaş sayaç işçisinin gelip gelmeyişinden etkilenmeyecektir. Ya da vatandaş için gerek online sistem üzerinden bildirimde bulunarak gerekse veznelere kendi sayacındaki miktarı her ay kendisi bildirerek kademe atlamasının önüne geçecek şekilde fatura yaptırılacak pşırsa bunun önüne geçebilir.Ancak önerdiğimiz ikinci şık uygulamada pek olamayacağından ilk önerimizin İSKİ tarafından dikkate alınması gerekir.

İşte 4 aylık bir faturada ortaya çıkan kademe atlaması görüntüleri

DİKKAT Bu haber kaynak olarak erolkarasiteleri'nin adı ve sayfanın canlı linki verilerek yayınlanabilir


Vatandaş 10 m3 su kullanmış 3,81 TL den fatura edilmiş


Vatandaş 12 m3 su kullanmış 4,01 TL den fatura edilmiş


Vatandaş 6 m3 su kullanmış 3,92 TL den fatura edilmiş


Vatandaş 22 m3 su kullanmış 5,35 TL den fatura edilmiş

İşte son iki faturadaki fark.. Bir önceki miktar 6 m3 olmaması lazım. Vatandaş normal miktarda tüketim yapmış. Sayaç fiili okunmadığından tahmini yazılmış kalan miktar sonraki faturaya yansıdığı için kademe farkından bir önceki faturaya göre neredeyse 4 katı civarında ( ortalama kullanıma göre 2 katına) faturalandırılma yapılmış. 

DİKKAT Bu haber kaynak olarak erolkarasiteleri'nin adı ve sayfanın canlı linki verilerek yayınlanabilir
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda