@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Kur'anda nesh var diyenlere reddiye... 8 .. İçki ile ilgili ayetler
Kuranda nesh var mı yok mu yazımızın sekizincisini yazmaya başlarken öncelikle yaptığımız araştırmalarda şunu gördük ki bu konu yıllar öncesinden beri var ve yıllar sonrasına kadar da devam edeceğe benziyor.

Var diyenler yok diyenler seslerini hangi ölçüde çok çıkartırsa o yönde haklılık kazandığını yaptığım araştırmalarda görmekteyim.

Konu zamanımızın kütüphanesi ve en iyi arşivi olan internette araştırıldığında da sayısız yazılar görülecektir. Bunların belki yarısı birbirinin kopyası, bir kısmı mal bulmuş magribi gibi dine saldıracak konular bulanların amacı, bir kısmı doğru benim yolumdur diyenlerin iddiası bir kısmı da Kuranda şüphe değil İslamda dahi şüphe aramaya gerek duymayanların inançları ışığında kayıtsız şartsız iman edenlerin yazdıkları kalan kısmı ise yine de doğru olduklarını kabul edip ama ir önceki yazımızda belirttiğimiz yine de şüpheleri içlerinde eksik olmayan müminlerdir.

Anlayacağınız Kuranda nesh konusunun kesin bir sonucu olmayacaktır.

Bugünkü yazımız Kuranda nesh vardır diyenlerin öne sürdüğü delillerden içki meselesi.

Derler ki,
"Dinin emir ve yasakları tedrici olarak bildirildi. Mesela Bekara sûresinin 219. âyetinde, önce içkinin büyük günahı yanında, bazı faydalarının da bulunduğu bildirildi. Daha sonra haram edildi. (Maide 91)"

Gördüğünüz gibi, Onlar içki hakkındaki son indirilen iki ayeti nesh ettiğini iddia ediyorlar yani, içki ile ilgili hükümler bildiren ayetler arasında da bir çelişki olduğu iddiası ediyorlar. Bu iddiaya göre içki konusunda farklı hükümler olan ifadeler mevcuttur. Diğer tüm konularda olduğu gibi, bu konuda da ayetler dikkatli okunduğunda iddiaların geçersiz olduğu görülecektir. Şimdi bu konudaki ayetlere bakalım:

Hurmalıkların ve üzümlüklerin meyvelerinden kurdukları çardaklarda hem sarhoşluk verici içki, hem güzel bir rızık edinmektesiniz. Şüphesiz aklını kullanabilen bir topluluk için, gerçekten bunda bir ayet vardır. (16 Nahl Suresi – 67)

Ayet dikkatle okunduğunda bazı bitkilerden (Hurmalık ve üzümlükler) meyvelerden hem sarhoşluk veren şeyler üretildiğinden hem de güzel rızk üretildiğinden söz edilmektedir.

İçki içmek helaldir diye bir ifade yoktur.

İçki hakkında inen ilk ayet şudur ..Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki: “Onlarda hem büyük günah, hem insanlar için (bazı) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür.” Ve sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: “İhtiyaçtan artakalanı.” Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki düşünürsünüz; (2 Bakara Suresi – 219)

Bu ayette içki içebilirsiniz hükmü var mıdır. Bakara suresindeki bu ayette içkinin (Şarap ve sarhoşluk) bazı faydaları olabileceği fakat günahının yararından daha fazla olduğu bildirilmektedir. Yani kısmen kısıtlama söz konusu değildir. Tümüyle yasak olduğu bu ayette açıkça ifade edilmektedir. Şöyle açıklayalım. Bir şeyin zararı faydasından çoksa o şey terk edilir.Haram kılınır. Haramların tamamında bazı faydalar vardır. Ancak bunların az bir faydası var diyerek helal mı? kabul edeceğiz.

Ey iman edenler, sarhoş iken, ne dediğinizi bilinceye ve cünüp iken de -yolculukta olmanız hariç- gusül edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta veya yolculukta iseniz ya da biriniz ayak yolundan (hacet yerinden) gelmişseniz yahut kadınlara dokunmuş da su bulamamışsanız, bu durumda, temiz bir toprakla teyemmüm edin, (hafifçe) yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz, Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (4 Nisa Suresi – 43)

Bu ayetin neresi birinci ayete ters. Bu ayette sarhoş olarak namaza yaklaşmayın buyruluyor.Birinci ayette sarhoş namaz kılabilirsiniz diye bir cümle var mı? O halde nasıl oluyor da bu ayet ilk ayeti neshediyor,anlayan beri gelsin.

Nisa suresindeki bu ayette içkili durumda olan bir insanın nasıl namaz kılabileceği anlatılmaktadır. Bir insan içki içebilir, sarhoş olabilir bu haramdır; fakat böyle olması onun namaz kılmayacağı anlamına gelmez. Bir insan bu haramı işlese de, ibadetlerini nasıl yapacağı anlatılmaktadır. Bu ayet sarhoş olan bir kişinin eğer namaz kılmak isterse kendini bilene kadar namaza yaklaşmamasını emreder. Yoksa içkinin helal kılınması diye bir şey söz konusu değildir.

Faizde de haramdır, zinada... Bu ikisini işleyenler namaz kalmayacaklar mıdır, oruç tutmayacaklar mıdır. Bunların haram olduğunu bile bile ifa edip diğer ibadetlerini yapamayacakları anlamı olan bir ayet var mıdır.

Adam içki içiyorsa bunun ayıkken namaz kılması nasıl yasak edilir.

Gelelim bu iki ayetin hükmünü kaldırdığı söylenen son ayete

Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister.sizi Allahı anmaktan ve namazlardan alıkoymak ister.Artık vazgeçtiniz öyle değilmi.?”(5 Maide Suresi – 90)

Bu ayette de açıkça içkinin haram olduğu ifade edilir. Sonuç olarak bu ayetlerin hiçbiri diğeriyle çelişmediği gibi, hiç biri diğerinin hükmünü ortadan kaldırmaz. Aksine birbirini tamamlayan ayetlerdir.

Dikkatle tekrar ayetleri okuyun, Önceki ayetlerde içki için kumar oynayın demiyor ki nesh etmiş olsun.Aksine bu üç ayet birbirini tamamlıyor. Üçünü birleştirelim bakın nasıl bir mana çıkıyor. İçki az bir faydası olsa da zararı çok büyük olan büyük bir günahtır.İçkili namaz kılınmaz. Bundan uzak durmalı uzaklaşmalıdır.

Sonuç olarak Kuran’da hükmü kalkan tek bir ayet yoktur. Kuran bir süreç içinde vahyolunsa dahi tek seferde inmiş bir Kitaptır. Allah zamanın ve mekanın dışındadır. Ve gelmiş geçmiş tüm olaylara aynı anda hakimdir. Dolayısıyla Allah’ın, Kitabın vahiy sürecinde zamanın şartlarına göre yeni ayetler belirlemesi veya hükmünü kaldırması söz konusu değildir. Bu iddia, Allah’ın kudretini kavrayamamaktan ileri gelir. Kuran’ı bölümlere ayırıp parça parça kılmak ve bir kısmını kabul, bir kısmını inkar etmek şirktir. Şirk ise Allah’ın affetmeyeceği tek günahtır. Dikkat!

Bu yazının son sözü "Sana Rabbin’in kitabından vahyedileni oku. O’nun kelimelerini değiştirebilecek hiçbir kuvvet yoktur."  18-Kehf Suresi 27

Derleme : Erol KARA : 22.03.2015
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda