@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Emanete ihanet eden kocalar

İslam dinine bağlı insanların en fazla önem verdiği ve yüklendikleri takdirde canını pahasına korudukları unsurların başında emanet gelir.

Emanetin ne olduğu, nasıl sahip çıkılmasına değinmeyeceğim.

Çoktandır yazmak istediğim ve yıllardır doğru bilinen yanlışı gündeme getirmek ve Kuranı Kerim’de sıkça kullanan “akıl sahiplerine” seslenmektir.

Yazılı ve görsel basının ailede yaptığı tahrifatların başında kadın gelir, kadına olan saygısızlık gelir. Kadına hakaret gelir, kadının mal gibi kullanılması gelir. Kadının sokağa dökülmesi ailenin yıpratılması ve dağıtılması için öncelikli bir amaçtır. Kadının iş hayatının vazgeçilmezi oluşunu sağlamak, evde kadının isyanıdır, kadının başkaldırısıdır.

Oysaki kadın anadır, eştir, bacıdır, teyzedir, haladır. Kadın ayaklarına cennet serilmiş yegâne güzel bir yaratıktır. Cazibenin merkezi olduğu kadar gelecek neslin odak noktasıdır.

Kadının eli öpüleceği gibi, baş tacı yapılması onun kalp güzelliğinin bir eseridir.

Kadın Allahu Teâlâ tarafından önce babalara ardından kocalara verilen en güzel emanettir.

Evet, kadın bir emanettir.

Son yıllarda artık önü alınmaz şekilde medyanın diline düşen kadın, güzelliğinin malzeme olarak kullanılması dışında erkeğine isyan etmesi gereken, kocalarına güven duyulmaması sağlanan bir konuma da getirilmektedir.

Aile içerisinde eş olan kadın, aile içerisinde evlat olan kadın artık para getiren bir meta, şiddete uğratılması gereken bir hedef gibi rolünü üstlenmeye başladı.

Artık dinlemekten ve duymaktan gına gelen şiddet görmüş kadın, ölümlerden ölüm beğen tarzında katledilen kadın, ana olmaktan, evlat olmaktan çıkartılan kadın sevgi ve merhametin olmadığı bu nedenle dirlik düzenliğin de söz edilemeyeceği ailede bir düşman olarak gündemin ortasındaki yerini almaktadır.

Oysaki kadın emanettir ve ona kendi nefsimizden çok daha iyi davranma zorunluluğumuz vardır. Kadına şiddet gösterilmeyeceği gibi kadının hizmetinde kusur dahi edilmemelidir.

Habibimiz, efendimiz Resullulah aleyhisselamın bile dikişlerini kendinin diktiğini duymayanımız pek yoktur.

Müminun süresinde “Onlar, emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir” diye seslenilen iman etmiş erkekler, kadınına şiddet gösterdiği bu aşamada “hain”lik ile mühürlenmektedir.

Eğer siz Kuran-ı kerimde Kâinatın sahibi ve yaratıcı Allahu Teâlâ’nın “Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyen) riayet edenlerdir.” (Mearic Suresi, 32) emrini iyice bilseydiniz ne eşinize, ne kızınıza, ne annenize asla kaba davranmazdınız. Davranma hakkını kendinizde bulamazdınız.

Emanete hıyanet eden babalar ve kocalar Allah’tan gerçekten korksalardı onları incitmemek ve onlara hizmet etmekle birbirleriyle yarışırlardı.

Ama nerde, taklidi imanın ferdi erkekler kadını ezilecek bir yaratık görmekten adeta zevk almaktadır. Daha evlenme arefesinde iken “önce kediyi bacaklarından ayır ki karın senden korksun” denilen vahşilik, “kızını dövmeyen dizini döver” sözleriyle babalığını kız evlada karşı şiddete döndüren nankörlük emanete hıyanetin anahtarları gibi insanlığın dilinden düşmemektedir.

“Kadınlar size Allahü teâlânın emanetidir. Sizin onların üzerinde, onların da sizin üzerinizde hakları vardır.)” [İbni Cerir] tarafından nakledilen Hadisi Şerifin unutulmuş olması mümkün olamayacağı gibi bir kadının Allah tarafından yaratılmış olduğu da asla unutulamaz.

Oysa ilmin doruğa çıktığı zamanımızda cehaletin de aynı oranda artması, insani değerlerin ne olduğunun bilinmemesi, 1400 yıl önce gelen ilahi mesajı ve o mesajı ileten elçiyi (Aleyhisselam) anlamamak demektir.

Eğer insanlar kadının ne için yaratıldığını bilselerdi ona asla kötü davranamazlardı. Oysa yıllardır bilinen doğruların ne kadar yanlış olduğu ayet ve hadisler gerçekten bilinseydi, onlara örf ve adetler karıştırılmasaydı kadının yeri ve niçin yaratıldığı gün gibi ortaya çıkardı.

Kadın gelecek nesillerin başlangıcıdır.

Kadınlar yaratılacak olan insanların varlığının sebebidir. Asla bir hizmetçi, bir kazanç kapısı olmadığı gibi evin gelirlerine katkı sağlayacak amacıyla da yaratılmamıştır.

Kadın hizmete layık olarak yaratılmıştır. Müslümanlıkta kadın kraliçedir, sultandır. Erkeğe yüklenmiş bir mesuliyettir. Ve bilinmelidir ki, dinimizde kadın ev içinde ve dışında çalışmak, para kazanmak zorunda değildir. Geçimi birlikte paylaşalım diyerek tarlada, fabrikada veya herhangi bir yerde çalışmaya zorlanamaz.

Şimdi bu satırları okuyan hemcinsim bana kızacak, hadi oradan diyecek ama bunların şahsi düşüncem olmadığı, Müslüman’ım diyenin inanmak zorunda kaldığı mesajlardan ibaret olduğunu vurgulamak isterim.

Hatta daha ileriye gideyim, hiçbir erkek karısından hizmet bekleme hakkına sahip değildir. Müslüman kadının ev işi yapması bir ihsandır, çok sevaptır. Yapmazsa, günaha girmez. Zorla yaptırılamaz. Bunu bilen kadın saliha kadındır. Ve erkek böyle bir kadına sahip olduğunda cenneti dünyada yaşayan insandır. Ama bir köle gibi hizmetleri yapmasını beklemek haramdır.

İşte erkeğin ihaneti bu noktada başlıyor. Kadınından hizmet bekleyen erkek karşılığını alamıyorum diye şiddetin efendisi olunca ipler kopuyor.

Ve diyoruz ki, emanete ihanet eden kocalar, emanete ihanet eden babalar, emanete ihanet eden ağbi, dayı ve amcalar cenneti umarken çok düşünmeliler. Merhamet etmeyene merhamet olunmayacağı bilinmelidir.

Kadınına, kızına şiddet gösterenler asla ve asla iman etmiş olamazlar.

Bir ayet ve birkaç hadisle yazımı noktalamak istiyorum

Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder kötülükten sakındırırlar namazı dosdoğru kılarlar zekâtı verirler ve Allah'a ve Resulü’ne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir mümin, kötü huylu diye hanımına kızmasın! İyi huyu da olur.) [Müslim]

(Kadın, zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmemeye çalışın!) [İbni Lal]

(Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü teâlâ sever, rızklarını artırır.) [İ.Lâl]

(En iyi Müslüman, hanımına en iyi davranandır. İçinizde, hanımına en iyi davranan benim.) [Nesai]

(Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır.) [R.Nasıhin]

(Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür.) [İ.Asakir]

06/02/2012 - EROL KARA
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda