@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Sağlık Çalışanları Ellerini YıkamıyorBir üniversite hastanesinde yapılan araştırmada hastanede çalışan sağlık görevlilerinin %74'ü belirli işlemler öncesinde, sırasında ve sonrasındaki el yıkama ve eldiven eldiven kullanmıyor

Türkiyenin en tanınmış üniversite hastanelerinden birinin erişkin hastanesinin klinik servislerinde yapılan gözlem ve anket sonucunda, El yıkamanın enfeksiyonlardan korunmada en etkili ve ucuz yöntem olduğu bilindiği halde yapılan araştırmalarda, sağlık çalışanları tarafından konuya yeterli önem verilmediği saptandı.

Araştırma sonuçlarına göre el yıkama ve eldiven giymelerin oranı %43.0, Erkeklerde belirli işlemlerden sonra el yıkama ve/veya eldiven giyme oranı %26.2 iken kadında bu oran %91.2 olarak belirlenmiştir. El yıkama ve eldiven giyme oranları yapılan işe göre de değişmektedir.

Erkek hizmetlilerin hiçbiri hasta ile temas öncesinde ellerini yıkamamaktadır. Erkek hizmetlilerin %74.2’ si, kadın hizmetlilerin %94.7’ si çöp toplama sırasında eldiven giymekte; %87.1’ i paydos öncesi ellerini yıkamaktadır. Birçok enfeksiyon hastalığı genel topluma oranla sağlık personelinde daha çok görülmesine, hatta birçoğu sağlık personelinin meslek hastalığı haline gelmesine rağmen çalışanların, çalışma süreleri arttıkça hijyenik temizliğe önem vermediği ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada şu sonuçlar belirlenmiştir.

Gözlemi yapılan 58 hizmetlinin 38’ i (%65.5) erkek, 20’ si (%34.5) kadındır. Yaş ortalaması 36.5 (24-56)’ tir. Hizmetlilerin %71.9’ u ortaokul mezunudur. İlkokul mezunu kadın hizmetli bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan hizmetlilerin ortalama hizmet süresi 9.9 yıldır ( 1ay-30 yıl ). Servislerdeki üçer günlük gözlem sırasında; 171’ i kadınlara, 530’ u erkeklere ait olmak üzere toplam 701 gözlem yapılmıştır.

Bu gözlem sonucunda erkeklerin % 52.2’ si genel temizlik işlemi sırasında ne eldiven giymiş, ne de sonrasında el yıkamıştır.Kadın hizmetliler servislerde sadece çöp toplama ve genel temizlik işlerinden sorumludur. Çöp toplama işlemi sonrasında kadınların sadece %7.6 sı ellerini yıkamıştır. Genel temizlik sonrası bu oran %17.8’ dir.

11.02.2009 * HÜRRİYET * SENDE YOLLA.com sitesinde yayınlanmıştır.

EROL KARA
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda