@erolkaranet'te Aradığınız Kelime veya Konuyu Buraya yazınız!

erolkarasiteleri

                                                                                                   "

Banner

Paranız kasada ya mallarınızFirmanıza alacağınız bir depocu ne gibi özellikler sahip olmalı.

O sadece tesadüfen işe aldığınız biri mi , yoksa branşınızda eğitim görmüş yani tecrübeli biri mi olmalı. ?

Tekstilde depocunun özelliklerine değinmeden önce “depo”nun tanımını yapmamız gerekiyor.
Depo, bir işletmenin önem gerektiren bölümlerinden biri olarak ; üretimin ilk aşamasından son aşamasına kadar hareketlilik içerisinde bulunan malın korunması için kullanılan özel bir bölümdür.

Üretime geçildiği zaman ilk göreve başlayan yerdir ve bu görev satış aşamasının sonuna kadar devam eder. Üretim için gerekli olan hammadde ilk olarak depoya girer.

Değişik yerlere dağılımı buradan sağlanır. Bu koruma işlemi satış aşamasına kadar devam eder. Veznedar parayı nasıl kasada muhafaza eder ve dağıtması gereken yerlere dağıtırsa , deponun durumu da bunun aynısıdır. Yani depo mal ve emtianın toplu halde bulunduğu büyük bir kasa gibidir.

Deponun sağlıklı bir ortam içinde bulunması malı korumada faydalı olabileceği gibi çalışanların da sağlığı açısından yararlı olacaktır.

Bir depocuda bulunması gereken özellikleri anlatmaya geçmeden önce depocularla ilgili bir fıkra anlatalım.

“İki işletme sahibi karşılıklı konuşuyordu. Konu depoların durumuna gelmişti. Laf lafı açtı. Biri diğerine sordu.;

- Bana bir depocu bulabilir misin ?

- Niye senin depocuna ne oldu.?

- İşten çıkardım.

- Hayrola ! Titiz , dakik kısaca saat gibi deyip , onu överdin.

- Saat gibi dediğim doğru...Ama benim ki çalar saat çıktı

NASIL BİR DEPOCU

İşletmeye yeni alınacak bir depocuda bulunması gereken özellikleri inceleyelim

1 . En iyi derece ile okulunu bitirmiş. En az Tekstil lisesi mezunu tercih edilmeli.

2 . Zeki ve düzenli olmalı. Taviz vermeden çalışabilecek kadar kuralcı olmalı.

3 . İşi bilen , kumaşları ayırabilecek diğer emtiayı kullanıma göre dizebilecek şekilde tekstille ilgili malzemeyi ayırt etmesini bilen biri olmalı.

Diğer önemli bir konu da her şeyden önce ona güven duymalısınız. Bu da sizin ona vereceğiniz güvenin derecesine bağlıdır.

DEPOCU NASIL ÇALIŞMALI

Depocunun verimli bir şekilde çalışması için depocuya rahat bir çalışma ortamının verilmesi gerekir.
Giriş çıkışı kontrol altına alabileceği şekilde dahili ve harici abonelere ulaşabileceği telefona sahip olması , hatta telsiz telefonun da bulunması gerekmektedir. Böylece onu masaya bağlamamış olursunuz. Onu aradığınızda telefondan uzakta ya kantarın ya da kumaş kontrolünün yanında olabileceği gibi görev yerinden ayrılmadan konuşmasını yapar ve dikkatini dağıtmaz. Huzurlu bir ortamda çalıştığını bilen ve iyi bir maaş alan depocu çok daha verimli bir şekilde çalışacaktır.

Titiz bir depocu her şeyden önce kayıtlarına iyi bir şekilde sahip çıkmalı , mal girişlerini ve çıkışlarını kontrol edebileceği kartelaları elinde bizzat bulundurmalıdır.

Hesap makineleri ve bilgisayar depocuya en çok gerekli olan malzemelerdendir. Dahili ve harici irsaliyelerini , mal teslim makbuzlarını her zaman elinin altında bulundurmalıdır.

Satınalmacı , mal girişini daha önceden depocuya bildirdiğinden depocu malın yerini hazırlar ve neyi , nasıl alması gerektiğini bilir. Bu işlemler esnasında irsaliye kontrolü çok önemlidir. İrsaliye üzerindeki tarih , kimden geldiği, ne geldiği , ne kadar geldiği kontrol edilir. Satın almanın verdiği bilgi irsaliye üzerinden teyit edildikten sonra mal depoya alınır. Bu kez malın irsaliyeye uygun olup olmadığı kontrol edilir. Mal adeti sayılır,kiloyla alınacaksa tartılır. Gelen mal hangi ölçüm birimine göre geliyorsa ona göre ölçüm işlemi yapılır. Bütün bu işlemlerden sonra malın irsaliyesi imzalanır ve tarih atılır.

Gelen malın ya da emtianın durumuna göre ham, yarı mamul , mamul malların bölümün konur. Depocu malları kullanıma uygun bir şeklide dizer. Önce gidecek olan çıkışa daha yakın , sonra gidecek olan mal daha gerilere , eğer stok ise deponun hareketi aza olan yerine koyulacak şekilde dizilmelidir.daha sonra gelen malın üzerine küçük bir bilgi kartelası takılır. Ayrıca mal takip kartelasına da gerekli bilgiler düşülerek , malın yazılı işlemi de yapılmış olur. Gerekli yelere mal girdi bilgisi aktarılır.

Mal çıkışı da mal girdisinin aksi işlemleri yapılarak sağlanır.mal depoya girmeden nasıl tüm kayıtları yapılıyorsa , çıkış aşamasında ve sonrasında da tam tersi işlemler uygulanır.

DEPOCU NASIL RAHATLAR

Depocu her şeyden önce neyi nereye koyduğunu bilmelidir. Ayrıca kartelaları zamanında işlemeli böylece kartelaye bakıp ne kadar mal kaldığını , malın yanına gitmeden önce bilecektir.

Karteladaki miktarla deponun içinde bulunan malların miktarının aynı olması için giriş ve çıkışların daima dikkatli yapılması , mal teslim ve tesellüm belgelerinin işlenmesi , depoya giren çıkanın neyi , ne kadar aldığını bilmek gerekir. Aksi halde verilecek açıklarda depocu hesabını bilemediğinden üretimi aksatacağı gibi firmayı da zarara uğratacaktır. Depocunun malın giriş ve çıkışlarında hassas davranması , malın teslim alınacağı yerde problem çıkmamasını sağlar. Böylece zaman ve mal kaybına meydan vermeden depocu, çalıştığı depoyu işletmenin kar getiren departmanlarından biri haline getirir.

Aslında tekstil , konfeksiyon ve yan sanayiinin depolarında çalışan depocunun şirketin diğer bölümlerine ve üretim mekanizmalarına pek çok faydası olabilir. Bunun nasıl olacağı bir başka sayıdaki yazımızda ele alınacaktır.

YUKARIDAKİ YAZI ÇAĞIN TEKSTİL DERGİSİNDE 1992 YILINDA YAYINLANMIŞTIR.

EROL KARA
#Yargı, #Magazin, #Hastalık, #Gezi, #Dini, #Kamuda